Naujienos

2022-11-30
Švariųjų technologijų priešakyje — Baltijos šalių lyderystė

Lapkričio 30 d. Rygoje, Baltijos tvarumo apdovanojimų metu, buvo pristatyta Cleantech for Baltics“ iniciatyva ir koalicija. 

„Cleantech for Baltics“ tikslas – stiprinti regioną racionalizuojant turimas galimybes ir padėti suinteresuotosioms šalims sutelkti finansavimą ir politikos priemones švariųjų technologijų inovacijų akseleravimui. Iniciatyva sujungs švariųjų technologijų bendruomenę ir Baltijos šalių politikos formuotojus, kad tvarumo inovacijos atsidurtų viešųjų diskusijų centre. 

„Švariųjų technologijų inovacijų aspektu Baltijos šalys yra vienas įdomiausių regionų Europoje. Estija, Latvija ir Lietuva savo gyvybingas inovacijų ekosistemas ir didelį energetinio saugumo bei tvarumo poreikį gali panaudoti tam, kad sukurtų ir plėtotų technologijas, kurių mums reikia, kad ateityje pasaulyje būtų pasiektas nulinis išmetamųjų teršalų kiekis. Tikime, kad koalicija „Cleantech for Baltics“ gali tapti platforma, kurioje investuotojai, sprendimų priėmėjai, inovatoriai ir įmonės galės labiau koordinuoti savo veiksmus ir taip įtvirtinti naują Baltijos šalių lyderystę švariųjų technologijų srityje“, – sako „Breakthrough Energy“ vykdančioji direktorė Julia Reinaud.

Baltijos šalys jau žengia ambicingus žingsnius link nulinės taršos – jose veikia ryškios inovacijų ekosistemos, sėkmingai įgyvendinama ir toliau tobulinama regioninė ir nacionalinė politika, auga klimato kaitos klausimais besirūpinančiųjų skaičius: pramonės subjektai, į tvarumą ir švariąsias technologijas orientuoti rizikos kapitalo fondai, piliečiai ir pasaulinio lygio mokslininkai. Baltijos regionas – trijų veržlių šalių, turinčių bendrus tvarumo ir energetinio saugumo tikslus grupė – gali pasinaudoti tarpvalstybine sinergija ir papildyti viena kitą siekiant tapti pirmaujančiu regionu, kuriančiu ir diegiančiu naujos kartos švarios energijos technologijas.

„Baltijos šalys yra puiki paleidimo, starto platforma (angl. – launchpad) švariųjų technologijų inovacijoms. Stipri startuolių kultūra reiškia, kad idėjos gali būti greitai išbandytos ir patvirtintos prieš pradedant jas plėtoti visoje Europoje. Džiaugiamės, kad Baltijos šalys susivienijo siekdamos, kad švariosios technologijos taptų strateginiu regiono prioritetu“, – sako „Cleantech for Europe“ vykdantysis direktorius Jules Besnainou. 

„Nors mūsų šalys turi panašią kultūrą ir istoriją, ambicijos ir pažanga švariųjų technologijų sektoriaus inovacijų srityje nebuvo pernelyg suderintos. Dabar, padedami pasaulinio lygio lyderių, strateginę plėtrą verčiame didžiuliu ekonominiu potencialu“, – sako Erki Ani, „Cleantech for Baltics“ vykdantysis direktorius. 

Baltijos šalių švariųjų technologijų sektoriaus ataskaitos parengimas buvo vienas pirmųjų žingsnių iniciatyvos įgyvendinimo link. Ataskaitoje yra apžvelgiami investicijų į inovatyvius startuolius skaičiai, politinės galimybės ir kliūtys Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Siekiant stiprinti „Cleantech for Baltics“ pagrindą, lapkričio 29 d. buvo surengtas pirmasis investuotojų koalicijos steigėjų susitikimas. Koalicijos tikslas – sutelkti pajėgas siekiant platesnio masto kapitalo investicijų į švariąsias technologijas bei vykdyti nuolatinę sektoriaus stebėseną ir teikti įžvalgas politikos formuotojams. 

„Cleantech for Baltics“ iniciatyvą remia „Breakthrough Energy“, įgyvendina: „Cleantech Estonia“ (Estija), „Greentech Cluster Latvia“ (Latvija) ir Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas (Lietuva).

Remia:

Įgyvendina:

    

„Cleantech for Baltics“ koalicijos partneriai iš Lietuvos: Lietuvos privataus ir rizikos kapitalo asociacija, Contrarian Ventures, Practica Capital, Katalista Ventures.

Apie „Breakthrough Energy“ 

„Breakthrough Energy“ 2015 m. įkūrė Bill Gates, siekdamas paspartinti perėjimą prie švariosios energijos ir padėti pasauliui iki 2050 m. pasiekti nulinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją. Pasitelkiant investicines priemones, filantropines programas, politiką ir kitą veiklą, „Breakthrough Energy“ siekia išplėsti technologijas, kurių pasauliui reikia, kad klimato tikslai būtų pasiekti. 

Apie „Cleantech for Europe“ 

2021 m. įsteigta organizacija „Cleantech for Europe“ atstovauja švariąsias technologijas kuriančius, diegiančius ir į jas investuojančius subjektus visoje Europos Sąjungoje. Programos misija – paversti švariąsias technologijas strateginiu Europos Sąjungos prioritetu, mažinant atotrūkį tarp švariųjų technologijų ir politikos lyderių. Iniciatyva suteikia politikos formuotojams žinių apie švariąsias technologijas ir kuria koalicijas, padedančias nubrėžti naują kursą Europos žemynui.
Kitos naujienos
7333