Tarptautinis bendradarbiavimas

Cleantech for Baltics

Cleantech for Baltics

2023 metais Saulėtekio tech parkas kartu su partneriais iš Latvijos ir Estijos inicijavo koalicijos „Cleantech for Baltics“ įkūrimą, kuria siekiama pasitelkiant bendrus [...]

2023 metais Saulėtekio tech parkas kartu su partneriais iš Latvijos ir Estijos inicijavo koalicijos „Cleantech for Baltics“ įkūrimą, kuria siekiama pasitelkiant bendrus išteklius, žinias bei patirtį spręsti neatidėliotinus aplinkosaugos iššūkius ir skatinti verslo galimybes, padedančias pereiti prie tvarios ateities. „Cleantech for Baltics“ tikslas – stiprinti regiono švariųjų technologijų sektorių, racionalizuojant turimas galimybes ir padedant suinteresuotosioms šalims sutelkti finansavimą ir politikos priemones švariųjų technologijų inovacijų akseleravimui. Iniciatyva jungia švariųjų technologijų bendruomenę ir Baltijos šalių politikos formuotojus, kad tvarumo inovacijos atsidurtų viešųjų diskusijų centre.

Koalicija veikia kaip žinių ir galimybių dalijimosi platforma, kurioje suinteresuotos šalys gali pranešti apie naujausius pokyčius švariųjų technologijų sektoriuje ir dalintis vertingomis įžvalgomis bei patirtimi. Koalicija „Cleantech for Baltics“ reguliariai teikia įžvalgas apie Baltijos šalių švariųjų technologijų sektorių,  informaciją apie naujausias tendencijas, inovacijas ir švariųjų technologijų pramonės galimybes. Koalicija skatina tyrimus tokiose sritiyse kaip: atsinaujinančioji energija, atliekų tvarkymas ir tvarus transportas,  ir ieško geriausios praktikos ir sprendimų iššūkiams spręsti. Koalicijos renginiai tikslinėms grupėms suteikia vertingų galimybių nariams užmegzti ryšius ir inicijuoti bendras veiklas.

„Cleantech for Baltics“ iniciatyvą remia „Breakthrough Energy“; įgyvendina: „Cleantech Estonia“ (Estija), „Greentech Cluster Latvia“ (Latvija) ir Saulėtekio tech parkas (Lietuva).

Plačiau
EIT Climate KIC

EIT Climate KIC

Saulėtekio Tech parkas nuo 2022 m. yra Europos inovacijų ir technologijų instituto Klimato žinių ir inovacijų bendrijos (EIT Klimato ŽIB) narys, o jos veikose dalyvauja nuo 2015 m. [...]

Saulėtekio Tech parkas nuo 2022 m. yra Europos inovacijų ir technologijų instituto Klimato žinių ir inovacijų bendrijos (EIT Klimato ŽIB) narys, o jos veikose dalyvauja nuo 2015 m. Klimato ŽIB vienija virš 450 narių, apimančių mokslo institucijas, verslą, miestus ir nevyriausybines organizacijas. EIT Klimato ŽIB suteikia prieigą prie tvarumą skatinančių priemonių, klimato kaitos žinių bei klimato iššūkius sprendžiančių organizacijų tinklo ir atveria naujų bendradarbiavimo galimybių. 

Klimato ŽIB „Climate Launchpad“ iniciatyva kviečia organizacijas prisijungti prie vieno didžiausio pasaulyje žaliųjų inovacijų verslo idėjų konkurso. Konkurso misija - skatinti žaliųjų technologijų inovacijas tarptautiniu mastu ir taip prisidėti prie klimato kaitos stabdymo. Saulėtekio Tech parkas nuo 2015 m. sudarė sąlygas Lietuvos startuoliams tobulinti žaliojo verslo idėjas „Climate Launchpad“ mokymų ir konsultacijų metu. 

Klimato ŽIB „Climathon“ hakatonai skatina praktinius sprendimus klimato kaitos keliamiems iššūkiams miestuose spręsti. Saulėtekio Tech parkas 2020-2022 m. organizavo „Climathon Vilnius“ hakatoną, kuriame hakatono komandos padedamos patyrusių mentorių generavo idėjas klimatui neutraliam ir tvaresniam miestui. 

EIT Klimato ŽIB „ClimAccelerator“ yra pasaulinė programa, skirta startuolių klimato inovacijoms skatinti ir plėtoti klimato sprendimų potencialą.  2021 m. Saulėtekio Tech parkas kartu su Baltijos ir Slovakijos šalių partneriais dalyvavo Klimato ŽIB „Baltics & Slovakia ClimAccelerator“ verslo akseleravimo programoje  ir sudarė galimybes Lietuvos startuoliams auginti žaliuosius verslo sprendimus tarptautinėje mokymų programoje. 

Saulėtekio Tech parko narystė Klimato ŽIB yra finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“ bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Plačiau
European entrepreneurs CEA-PME

European entrepreneurs CEA-PME

Nuo 2017 m. Saulėtekio tech parkas yra Europos mažųjų ir vidutinių įmonių konfederacijos narys. Konfederacija vienija virš 14 Europos mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) [...]

Nuo 2017 m. Saulėtekio tech parkas yra Europos mažųjų ir vidutinių įmonių konfederacijos narys. Konfederacija vienija virš 14 Europos mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) asociacijų, kurių nariais yra apie 600 000 įmonių. Konfederacija atstovauja įvairių sektorių MVĮ interesus Europos Sąjungos institucijose, rengia bendras pozicijas ir teikia konsultacijas verslui aktualiais ES politikos klausimais. 

Europos MVĮ konfederacija aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, įgyvendinant Erasmus+ ir Europos horizonto projektus skirtus narių gebėjimams stiprinti. Saulėtekio tech parkas kartu su Europos MVĮ konfederacija dalyvauja bendruose projektuose, tokiuose kaip „Net0 Manager“ ir kartu teikia paraiškas ES finansavimui gauti. Dalyvavimas bendruose projektuose, mokymuose, Europinio lygio MVĮ renginiuose stiprina Saulėtekio tech parko ekosistemos įmonių gebėjimus, padeda rasti partnerių, pritraukti naujas žinias ir MTEPI padedančias MVĮ pereiti prie skaitmeninės ir klimatui neutralios žiedinės ekonomikos.

Saulėtekio tech parko narystė Europos MVĮ konfederacijoje yra finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“ bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Plačiau
European Digital SME Alliance

European Digital SME Alliance

Saulėtekio tech parkas nuo 2022 m. dalyvauja Europos skaitmeninių mažųjų ir vidutinių įmonių aljanso, atstovaujančio daugiau kaip 45 000  įmonių veikloje. Skaitmeninių MVĮ aljansas [...]

Saulėtekio tech parkas nuo 2022 m. dalyvauja Europos skaitmeninių mažųjų ir vidutinių įmonių aljanso, atstovaujančio daugiau kaip 45 000  įmonių veikloje. Skaitmeninių MVĮ aljansas siekia skatinti savo narių dalijimąsi patirtimi, žiniomis ir geriausia praktika informacinių ir ryšių technologijų sektoriuje. Aljansas atstovauja narių interesams rengdamas bendras pozicijas aktualiais ES klausimais, atstovauja MVĮ interesams standartizacijos procese, didinant jų informuotumą apie standartizaciją, aktualiomis IRT temomis organizuoja mokymus, konferencijas, seminarus, inicijuoja bendrus projektus.

Aljansas kasmet organizuoja aukšto lygio susitikimus tokius kaip Skaitmeninių MVĮ viršūnių forumas bei skaitmeninių MVĮ apdovanojimus. Aljansas pasiūlo įmonėms naudingų seminarų, kaip pasinaudoti skaitmeninių technologijų bei dirbtinio intelekto galimybėmis ir suteikia galimybę narių įmonėms pristatyti savo verslą nuotoliniuose verslo forumuose. 

Saulėtekio tech parko narystė Europos skaitmeninių MVĮ aljanse yra finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“ bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Plačiau
Alliance of Internet of Things and Edge Computing Innovation – AIOTI

Alliance of Internet of Things and Edge Computing Innovation – AIOTI

Nuo 2022 m. Saulėtekio tech parkas dalyvauja Daiktų interneto ir krašto kompiuterijos inovacijų aljanso veikloje (AIOTI) . Aljansas skatina bendradarbiavimą vykdant daiktų interneto, krašto [...]

Nuo 2022 m. Saulėtekio tech parkas dalyvauja Daiktų interneto ir krašto kompiuterijos inovacijų aljanso veikloje (AIOTI) . Aljansas skatina bendradarbiavimą vykdant daiktų interneto, krašto kompiuterijos bei kitų susijusių technologijų mokslinius tyrimus ir inovacijas skatinant jų platesnį taikymą. AIOTI renginiai informuoja narius apie daiktų interneto ir krašto kompiuterijos, jų taikymą įvairiose pramonės ir paslaugų srityse, padeda surasti partnerių ir pristatyti savo verslą.  AIOTI kasmet organizuoja aukšto lygio susitikimus tokius kaip „AIOTI Signature Event“, kuriame pristatomi daktų internetu grįsto verslo scenarijai ir naudojimo atvejai, padedantys spręsti energijos trūkumą, sumažinti CO2, remti žiedinę ekonomiką ir spręsti kitus aktualius klausimus. Saulėtekio tech parko atstovai dalyvauja AIOTI darbo grupėse skirtose ekosistemų, skaitmenizacijos žaliąjai krypčiai, gamybos ir energetikos klausimams. Darbo grupėse yra pristatomos aktualios Europos horizonto programos ir kvietimai, organizuojami suinteresuotų partnerių susitikimai, facilituojamajamas bendrų projektų inicijavimas. 

Saulėtekio tech parko narystė AIOTI yra finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“ bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Plačiau
SCoDIHNet

SCoDIHNet

AIOTI tinklui taip pat priklauso SCoDIHNet – „Smart Connectivity Digital Innovation Hub Network“ (Išmaniojo ryšio skaitmeninių inovacijų centro tinklas) – dukterinis tinklas, [...]

AIOTI tinklui taip pat priklauso SCoDIHNet – „Smart Connectivity Digital Innovation Hub Network“ (Išmaniojo ryšio skaitmeninių inovacijų centro tinklas) – dukterinis tinklas, kuriame nuo 2021 m.  dalyvauja Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras. SCoDIHNet vienija 94 skaitmeninių inovacijų centrus iš 24 šalių, teikiančius 5G/6G, daiktų interneto, kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto paslaugas. Šis tinklas skirtas Europos pramonės skaitmenizavimo veiklų skatinimui bei gerosios praktikos dalinimuisi tarp narių.

Plačiau