Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras

 

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras (SSSIC) siekia tapti skaitmeninių paslaugų lyderiu Baltijos šalyse. Sujungdamas mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) potencialą informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) sektoriuje, didžiąsias pramonės įmones bei smulkų ir vidutinį verslą tradiciniuose gamybos sektoriuose, SSSIC siekia stiprinti Saulėteko slėnį – didžiausią integruotą mokslo, studijų ir verslo centrą Lietuvoje. 

 

SSSIC teiks pagalbą tradicinių pramonės sektorių skaitmenizavimui, ypatingai smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV), įgyvendindamas šiuos uždavinius:

 • Remti inovatyvių sprendimų vystymą pramonės poreikiams tenkinti;
 • Plėsti svarbiausių dalyvių tinklą – MTEP ir kompetencijos centrų, lyderiaujančių pramonės įmonių, SVV subjektų, verslo paramos ir inovacijų organizacijų;
 • Gerinti finansavimo pasiekiamumą technologijų perdavimo ir skaitmenizavimo procesams;
 • Didinti žinomumą apie pramonės efektyvumo didinimą skaitmenizacijos pagalba;
 • Skatinti startuolių augimą IKT sektoriuje;
 • Remti skaitmeninimui aktualių įgūdžių ir kompetencijų vystymą.

 

SSSIC interesų sritys yra:

 • IKT
 • fiziniai mokslai ir mechatronika
 • statybų inžinerija
 • lazerių ir nano technologijos
 • gyvybės mokslai ir biotechnologijos
 • energetika ir švariosios technologijos.

Šie sekoriai atitinka MTEP prioritetus nacionaliniame lygyje – jie įtraukti į Sumanios specializacijos strategiją, kurios įgyvendinimui skiriama eilė ES struktūrinių fondų priemonių.

 

SSSIC veiks vieno langelio principu, teikdamas paslaugas ir prieigą prie kompetencijų bei infrastruktūros Saulėtekio slėnyje. Saulėtekio slėnis yra didžiausias integruotas mokslo, studijų ir verslo centras Lietuvoj, galintis pasigirti didžiausiu moksliniu potencialu. Čia veikia 2 didieji Lietuvos universitetai, 5 ativiros prieigos centrai, mokslo ir technolgijų parkas, daugiau nei 50 žinioms imlių įmonių, per 20 tūkst studentų ir 5 tūkst mokslininkų bei tyrėjų.

SSSIC padės įmonėms, ypač SVV, pereiti prie Pramonės 4.0 gamybos ir valdymo metodų, įtraukdamas skaitmenizavimo ir verslo vystymo ekspertus, suteikdamas prieigą prie kompetencijos centrų ir MTEP infrastruktūros. Šios paslaugos leis didinti įmonių produktyvumą, atsparumą, IKT įsiskverbimą bei inovacijų potencialą. Tikslai bus įgyvendinami bendromis pastangomis su SSSIC parneriais, kurie užtikrins prieigą prie dviejų didžiausių universitetų, atvių mokslo centrų ir tarpininkų, pvz. verslo asociacijų, klasterių, verslo paramos struktūrų. SSSIC organizuos renginius partneriams, suinteresuotosioms šalims ir klientams, siekiant dalintis gerąja praktika, padėti surasti partnerius ir pradėti bendardarbiavimo iniciatyvas. Mokomieji vizitai, technologijų paieška, diskusijų forumai bus organizuojami tarp skaitmeninių inovacijų centrų tarptautiniu mastu.

Šiuo metu SSSIC dalyvauja Horizonto 2020 iniciatyvoje „Sumani gamyba naujose ES šalyse narėse“, kurioje suteikiami mokymai ir mentorių pagalba vystant SSSIC. 2018 m. vasario 19-20 d. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko atstovaidalyvavo pirmajame projekto partnerių susitikime Sofijoje, Bulgarijoje. Gerosios patirties pavyzdžiai iš Fraunhofer (Vokietija) and Innovalia (Ispanija) pademonstravo, jog skaitmeninių inovacijų centrai sukuria pridėtinę vertę verslui, padėdami įgyti konkurencinį pranašumą skaitmenizavimo sprendimų dėka.

 

Daugiau informacijos: