Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras

 

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras (SSSIC) siekia tapti skaitmeninių paslaugų lyderiu Baltijos šalyse. Sujungdamas mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) potencialą informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) sektoriuje, didžiąsias pramonės įmones bei smulkų ir vidutinį verslą tradiciniuose gamybos sektoriuose, SSSIC siekia stiprinti Saulėteko slėnį – didžiausią integruotą mokslo, studijų ir verslo centrą Lietuvoje. 

 

SSSIC teiks pagalbą skaitmenizuojant tradicinius pramonės sektorius, ypač smulkų ir vidutinį verslą (SVV), įgyvendindamas šiuos uždavinius:

 • Remti inovatyvių sprendimų vystymą pramonės poreikiams tenkinti;
 • Plėsti svarbiausių dalyvių tinklą – MTEP ir kompetencijos centrų, lyderiaujančių pramonės įmonių, SVV subjektų, verslo paramos ir inovacijų organizacijų;
 • Gerinti finansavimo pasiekiamumą technologijų perdavimo ir skaitmenizavimo procesams;
 • Didinti žinomumą apie pramonės efektyvumo augimą dėl  skaitmenizacijos;
 • Skatinti startuolių augimą IKT sektoriuje;
 • Remti skaitmeninimui aktualių įgūdžių ir kompetencijų vystymą.

 

SSSIC interesų sritys yra:

 • IKT
 • fiziniai mokslai ir mechatronika
 • statybų inžinerija
 • lazerių ir nanotechnologijos
 • gyvybės mokslai ir biotechnologijos
 • energetika ir švariosios technologijos.

Šie sektoriai atitinka MTEP prioritetus nacionaliniu lygiu – jie įtraukti į Sumaniosios specializacijos strategiją, kuriai įgyvendinti skiriama daug ES struktūrinių fondų priemonių.

SSSIC veiks vieno langelio principu, teikdamas paslaugas ir prieigą prie kompetencijų bei infrastruktūros Saulėtekio slėnyje. Saulėtekio slėnis yra didžiausias integruotas mokslo, studijų ir verslo centras Lietuvoj, galintis pasigirti didžiausiu moksliniu potencialu. Čia veikia 2 didieji Lietuvos universitetai, 5 atviros prieigos centrai, mokslo ir technologijų parkas, daugiau nei 50 žinioms imlių įmonių, per 20 tūkst studentų ir 5 tūkst mokslininkų bei tyrėjų.

SSSIC padės įmonėms, ypač smulkiojo ir vidutinio verslo, pereiti prie „Pramonės 4.0“ gamybos ir valdymo metodų, įtraukdamas skaitmenizavimo ir verslo vystymo ekspertus, suteikdamas prieigą prie kompetencijos centrų ir MTEP infrastruktūros. Šios paslaugos leis didinti įmonių produktyvumą, atsparumą, IKT įsiskverbimą bei inovacijų potencialą. Tikslai bus įgyvendinami bendromis pastangomis su SSSIC parneriais, kurie užtikrins prieigą prie dviejų didžiausių universitetų, atvirų mokslo centrų ir tarpininkų, pvz., verslo asociacijų, klasterių, verslo paramos struktūrų. SSSIC organizuos renginius partneriams, suinteresuotosioms šalims ir klientams, siekiant dalintis gerąja praktika, padėti surasti partnerius ir pradėti bendardarbiavimo iniciatyvas. Mokomieji vizitai, technologijų paieška, diskusijų forumai bus organizuojami tarp skaitmeninių inovacijų centrų tarptautiniu mastu.

Šiuo metu SSSIC dalyvauja „Horizonto 2020“ programoje „Sumanioji gamyba naujose ES šalyse narėse“, kurioje suteikiami mokymai ir mentorių pagalba vystant SSSIC. 2018 m. vasario 19–20 d. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko atstovai dalyvavo pirmajame projekto partnerių susitikime Sofijoje, Bulgarijoje. Gerosios patirties pavyzdžiai iš „Fraunhoferio“ (Vokietija) and „Innovalios“ (Ispanija) pademonstravo, jog skaitmeninių inovacijų centrai sukuria pridėtinę vertę verslui, padėdami įgyti konkurencinį pranašumą dėl skaitmenizavimo sprendimų.

 

Daugiau informacijos: