Projektai

Kompetencijos LT

Kompetencijos LT

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas koordinuoja projektą „Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių darbuotojų kompetencijų ugdymas skatinant įmonėse diegti skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0008“, kurio [...]

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas koordinuoja projektą „Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių darbuotojų kompetencijų ugdymas skatinant įmonėse diegti skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0008“, kurio tikslas – padidinti apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojų profesines kompetencijas, užtikrinant dirbančiųjų galimybes greitai prisitaikyti prie gamybos sektoriui keliamų iššūkių ir diegti skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose. Projekto įgyvendinimo metu planuojama apmokyti 981 darbuotoją iš 19 įmonių. Taip bus stiprinamas viso sektoriaus patrauklumas darbo rinkoje. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės "Kompetencijos LT" 2 kvietimą Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02.

Plačiau
Smart InoTech pramonei

Smart InoTech pramonei

Projekto „Sumanios specializacijos MTEP rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos procesus, pramonės įmonėse fasilitavimas“ tiksas – skatinti Lietuvos pramonės įmones diegti MTEP rezultatus sumanios specializacijos srityje, skaitmeninant gamybos procesus, siekiant didinti aukštos [...]

Projekto „Sumanios specializacijos MTEP rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos procesus, pramonės įmonėse fasilitavimas“ tiksas – skatinti Lietuvos pramonės įmones diegti MTEP rezultatus sumanios specializacijos srityje, skaitmeninant gamybos procesus, siekiant didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos mastą.

Plačiau
InnoCAPE - Inovacijų ekosistemos transformacija stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus (Pramonė 4)

InnoCAPE - Inovacijų ekosistemos transformacija stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus (Pramonė 4)

InnoCAPE projekto tikslas - padidinti skaitmeninių inovacijų centrų (angl. Digital Innovation Hub, DIH) pajėgumus Baltijos jūros regione, siekiant kad jie taptų nauju Pramonė 4.0 strategijų ir skaitmeninimo politikos įgyvendinimo įrankiu. Projekte InnoCAPE dalyvauja 3 valdžios [...]

InnoCAPE projekto tikslas - padidinti skaitmeninių inovacijų centrų (angl. Digital Innovation Hub, DIH) pajėgumus Baltijos jūros regione, siekiant kad jie taptų nauju Pramonė 4.0 strategijų ir skaitmeninimo politikos įgyvendinimo įrankiu. Projekte InnoCAPE dalyvauja 3 valdžios institucijos iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, o dar 5 institucijos iš Norvegijos, Švedijos, Suomijos ir Lietuvos prisijungia kaip asocijuoti partneriai. Jie dirbs kartu su 8 skaitmeninių inovacijų centrais iš minėtų šalių. Projekto pasekoje, išaugs skaitmeninių inovacijų centrų žinomumas, gebėjimai kurti skaitmeninių inovacijų centrų tvarumo priemones ir galimybės įgyvendinti nacionalines skaitmeninimo politikos priemones per skaitmeninius inovacijų centrus kaip naujus inovacijų ekosistemos dalyvius.

Lenkijos Mokslo ir švietimo ministerija bei Estijos Ekonomikos ir komunikacijų ministerija, atsakingos už ES Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plano inovacijų politiką (angl. Policy Area Coordinator for INNOVATION of the EU Strategy for the Baltic Sea Region’s Action Plan) išreiškė palaikymą ir nominavo InnoCAPE projektą Flagship iniciatyvai.

InnoCAPE yra Interreg Baltijos jūros regiono programos projektas, įgyvendinamas 2019-2021 m. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas yra projekto koordinatorius. 

Daugiau informacijos:

  

Plačiau
Futurepreneurs

Futurepreneurs

„Futurepreneurs“ tai pirmoji Lietuvoje tvaraus verslo pre-akseleravimo programa, kurią nuo 2017 m. vykdo Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas.

Programą sudaro 5 praktinės mokymų sesijos, skirtos supažindinti dalyvius su verslo vystymo pagrindai. Programos eigoje [...]

„Futurepreneurs“ tai pirmoji Lietuvoje tvaraus verslo pre-akseleravimo programa, kurią nuo 2017 m. vykdo Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas.

Programą sudaro 5 praktinės mokymų sesijos, skirtos supažindinti dalyvius su verslo vystymo pagrindai. Programos eigoje dalyviai išmoksta savo idėją paversti perspektyviu sprendimu, kurį galima pristatyti potencialiems investuotojams. Sesijose patirtimi dalinasi verslo ekspertai (įmonių vadovai, rizikos kapitalo fondų atstovai), o tarp sesijų dalyviai gali konsultuotis su mentoriais. Norėdami sukurti ir plėtoti (būsimus) startuolius, dalyviai turi koncentruotis į darnaus vystymosi tikslus (SDGs) ir rasti novatorišką sprendimą globalioms problemos. Du mėnesius dalyviai yra mokomi ne tik verslumo, bet ir kaip sukurti į poveikį orientuotą verslą, naudingą aplinkai, visuomenei ir ekonomikai.

Programa prasideda vasario mėnesį „Launch day“ (atidarymo) renginiu ir baigiasi balandžio mėnesį „Demo day“ (idėjų pristatymo) renginiu.

Projektą Futurepreneurs 2016-2018 m. ko-finansavo Erasmus+ programa. 

Daugiau informacijos:

  

Plačiau
ABCitiEs - Sutelktinis vietos verslumas miestuose.

ABCitiEs - Sutelktinis vietos verslumas miestuose.

ABCE apibūdinamas, kaip vietos verslininkų santykius, kur pastarieji kolektyviai bendradarbiauja ir investuoja į bendrą infrastruktūrą, įvairius įrenginius ir iniciatyvas, atkurdami nepatrauklias miesto vietas, aktyvindami savo miesto rajoną naujais [...]

ABCE apibūdinamas, kaip vietos verslininkų santykius, kur pastarieji kolektyviai bendradarbiauja ir investuoja į bendrą infrastruktūrą, įvairius įrenginius ir iniciatyvas, atkurdami nepatrauklias miesto vietas, aktyvindami savo miesto rajoną naujais verslais, tobulindami bendrą viešąją erdvę ir pan. Šios kolektyvios verslininkystės vertę vis labiau pripažįsta vietos valdžios institucijos ir politikos priemonės.

Sutelktinis vietos verslininkų verslumas yra grindžiamas bendromis iniciatyvomis, kurios skatina miestų tvarumą, nes dalyvaujančios šalys dažniausiai yra glaudžiai susijusios ir siekia socialinių tikslų. ABCE palaiko integracinį augimą, bendradarbiavimą ir sanglaudą, bei padeda spręsti neigiamus globalizacijos padarinius, tokius kaip ekonomikos restruktūrizavimas, pajamų nelygybė ir miestų mažėjimas. 

Šiame projekte dalyvauja Europos miestų regionai: Amsterdamas, Atėnai, Mančesteris, Vilnius, ir aglomeracija Varazdin-Cakovic (Kroatija). Visi šie regionai šiuo metu eksperimentuoja su ABCE principu ir inicijavo šį projektą, siekdami pasidalinti savo patirtimi ir giliau suprasti, kaip sukurti veiksmingesnes politikos priemones.

Projekto oficiali svetainė: www.interregeurope.eu/abcities/

Plačiau
Sumani gamyba naujose ES šalyse narėse

Sumani gamyba naujose ES šalyse narėse

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras (SSSIC) dalyvauja Horizonto 2020 iniciatyvoje „Sumani gamyba naujose ES šalyse narėse“, kurioje suteikiami mokymai ir mentorių pagalba vystant SSSIC. 2018 m. vasario 19-20 d. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko [...]

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras (SSSIC) dalyvauja Horizonto 2020 iniciatyvoje „Sumani gamyba naujose ES šalyse narėse“, kurioje suteikiami mokymai ir mentorių pagalba vystant SSSIC. 2018 m. vasario 19-20 d. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko atstovaidalyvavo pirmajame projekto partnerių susitikime Sofijoje, Bulgarijoje. Gerosios patirties pavyzdžiai iš Fraunhofer (Vokietija) and Innovalia (Ispanija) pademonstravo, jog skaitmeninių inovacijų centrai sukuria pridėtinę vertę verslui, padėdami įgyti konkurencinį pranašumą skaitmenizavimo sprendimų dėka.

Plačiau
Inospurtas

Inospurtas

Plačiausias Lietuvoje inovacijų skatinimo konsultantų konsorciumas įgyvendina projektą “Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui” (Inospurtas). Projekte bus vykdomos veiklos, kurių metu bus teikiamos inovacijų konsultavimo ir paramos paslaugos, skatinančios mokslinių [...]

Plačiausias Lietuvoje inovacijų skatinimo konsultantų konsorciumas įgyvendina projektą “Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui” (Inospurtas). Projekte bus vykdomos veiklos, kurių metu bus teikiamos inovacijų konsultavimo ir paramos paslaugos, skatinančios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) veiklų vykdymą, jų efektyvumo didinimą, technologijų perdavimą; inovatyvią verslininkystę; įmonių dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose ir ikiprekybinių pirkimų vykdymą. Projekto veiklomis naudotis gali įmonės, vykdančios MTEPI veiklas, arba įmonės, kurių planuojama vystyti veikla priskiriama MTEPI veiklai, taip pat perkančiosios organizacijos, kai teikiama ekspertinė bei metodinė pagalba dėl ikiprekybinių pirkimų vykdymo. Tikimasi, jog projektas paskatins verslo investicijas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) veiklas ir taip prisidės prie šalies konkurencingumo didinimo. Projektas vyksta iki 2020 m. kovo mėn. 31 d.
Projekto partneriai: Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) (koordinatorius), Lietuvos inovacijų centras, Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas, Visorių informacinių technologijų parkas, Kauno mokslo ir technologijų parkas, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Šiaurės miestelio technologijų parkas, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, Saulėtekio mokslo ir technologijų parkas.
Projektas Inospurtas (Nr. 01.2.1-LVPA-V-842) finansuojamas ES Struktūrinių fondų investicijomis pagal priemonę INOGEB LT.

Plačiau
Techninių erdvių ir aukštojo mokslo bendradarbiavimo skatinimas (HEI MAKERS)

Techninių erdvių ir aukštojo mokslo bendradarbiavimo skatinimas (HEI MAKERS)

HEI MAKERS projektas siekia sustiprinti inovacijas ir kūrybingumą per aukštojo mokslo institucijų ir techninių erdvių bendradarbiavimą, vedantį į tarpdiscipliniškumą ir naujus mokymo metodus universitetuose, atvirų mokymosi šaltinių prieinamumą formaliame ir neformaliame ugdyme [...]

HEI MAKERS projektas siekia sustiprinti inovacijas ir kūrybingumą per aukštojo mokslo institucijų ir techninių erdvių bendradarbiavimą, vedantį į tarpdiscipliniškumą ir naujus mokymo metodus universitetuose, atvirų mokymosi šaltinių prieinamumą formaliame ir neformaliame ugdyme bei geresnius absolventų verslumo ir kūrybingumo įgūdžius. Vedamas šių tikslų, tarptautinis HEI MAKERS konsorciumas:

 • Skatina aukštojo mokslo institucijų, universitetų ir privačių techninių erdvių bei verslo bendradarbiavimą;
 • Ugdo technologinio verslumo ir techninio kūrybingumo kompetencijas;
 • Skatina inovatyvių ugdymo metodų taikymą;
 • Prisideda prie atvirais šaltiniai pagrįstų mokymosi galimybių didinimo;
 • Pripažįsta kompetencijas įgytas per aktyvų mokymąsi techninėse erdvėse pagal HEI MAKERS programą;
 • Išbando pasiūlytą bendradarbiavimo koncepciją siekdamas užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą;
 • Identifikuoja ir įtraukia naujus dalyvius, kurie prisijungs prie tolesnių HEI MAKERS iniciatyvų.

HEI MAKERS kviečia daugiau aukštojo mokslo institucijų inicijuoti bendradarbiavimą su techninėmis erdvėmis ir persvarstyti savo studijų programas, taikyti inovatyvius mokymo metodus bei atliepti XXI amžiaus iššūkius darbo rinkoje. Projekto rezultatai atvers naujas mokymosi galimybes per praktinį verslumo ir prototipų kūrimo įgūdžių taikymą, kuris skatina naujų prekių ar paslaugų komercializavimą, investuotojų pritraukimą, globalių startuolių ir atžalinių įmonių kūrimą bei ekonomikos augimą.

Pojekto partneriai: Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas (Lietuva) – projekto koordinatorius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto LinkMenų fabrikas (Lietuva), Techninių erdvių asociacija (Lietuva), Inventya Ltd (Jungtinė Karalystė), SC Ludor Engineering SRL (Rumunija), Bukarešto politechnikos universitetas (Rumunija), Rygos technikos universitetas (Latvija).

HEI MAKERS projektą (Nr. 2017-1-LT01-KA203-035231) iš dalies remia Erasmus+ Strateginių partnerysčių programa. Ši publikacija atspindi tik autorių nuomonę, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį joje esančios informacijos panaudojimą.

Plačiau
InoConnect

InoConnect

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas plečia tarptautinių partnerių tinklą įgyvendindamas InoConnect priemonės projektą „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms modernių verslumo įgūdžių formavimo technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose“ (Nr. [...]

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas plečia tarptautinių partnerių tinklą įgyvendindamas InoConnect priemonės projektą „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms modernių verslumo įgūdžių formavimo technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose“ (Nr. S-01.2.1-LVPA-T-844-01-0008). Projekto metu VšĮ „Saulėtekio slėnis“ darbuotojai lankysis kontaktų mugėse Švedijoje, Norvegijoje, Turkijoje, Italijoje, Japonijoje ir kt. Pristatydami Parką ir jo įmones ieškosime naudingų kontaktų ir inicijuosime Horizonto 2020 programos projektus tolesnei mokslo parko plėtrai.

Plačiau
Vietos ir regioninių inovacijų ekosistemų paramos politika ir priemonės (EcoRIS3)

Vietos ir regioninių inovacijų ekosistemų paramos politika ir priemonės (EcoRIS3)

Projektas EcoRIS3 įgyvendina septynetą politikos instrumentų Europoje, kurie projekto metu bus peržiūrėti dabartiniame inovacijų plėtros ir ekonominio vystymosi kontekste. Partneriai analizuos inovatyvių regionų elementus, lemiančius sėkmingų įmonių [...]

Projektas EcoRIS3 įgyvendina septynetą politikos instrumentų Europoje, kurie projekto metu bus peržiūrėti dabartiniame inovacijų plėtros ir ekonominio vystymosi kontekste. Partneriai analizuos inovatyvių regionų elementus, lemiančius sėkmingų įmonių kūrimąsi ir plėtrą. Projekte taip pat siekiama sukurti mechanizmą, kuris užtikrintų efektyvesnį verslo ir mokslo bendradarbiavimą bei skatintų ryšių tarp inovacijų dalyvių plėtojimą.

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas, EcoRIS3 projekto partneris, prisidės prie Lietuvos inovacijų plėtros programos 2014 – 2020 metams įgyvendinimo per naujų projektų ir MTEP paramos paslaugų mažoms ir vidutinėms įmonėms gerinimo. Šiuo tikslu bus pasitelkiama geroji verslo ir mokslo tematinių diskusijų patirtis bei nauji projektai, kurie į regioninę inovacijų sistemą įtraukia visus sistemos dalyvius, gerina tarpusavio supratimą ir bendrų regiono tikslų komunikavimą per Sumaniąją specializaciją. SSMTP sieks identifikuoti regionines inovacijų paramos paslaugas, kurios skatintų verslo investicijas į tyrimus bei inovacijas, plėtotų ryšius tarp įmonių, tyrimų ir vystymo centrų bei aukštojo mokslo, pvz. padėti įmonėms pasinaudoti priemone „Inočekiai LT“.

Projektą EcoRis3 įgyvendina 8 partnerių konsorciumas, į pagalbą pasitelkdama suinteresuotąsias šalis ir regioninius partnerius. Projekto koordinatorius Fomento de San Sebastián (Ispanija), projekto partneriai: Korko technologijų institutas (Airija), Ave regiono savivaldybių asociacija (Portugalija), Mokslo ir technologijų parkas „Saulėtekio slėnis“ (Lietuva), Kainuun Etu ltd regioninės plėtros organizacija (Suomija), Turino miesto administracija (Italija), Vidžemės regiono planavimo organizacija (Latvija), Atlanto regiono miestų konferencija (Prancūzija). Projektas vyksta nuo 2017.01.01 iki 2021.12.31.

Projektą „Vietos ir regioninių inovacijų ekosistemų paramos politika ir priemonės“ (angl. k. Policies & Measures to Support Local & Regional Innovation Ecosystems) (Nr. PGI02229) iš dalies finansuoja Interreg Europe programa.
 

Daugiau apie projektą http://www.interregeurope.eu/ecoris3/

Plačiau
Konkursas „ClimateLaunchpad“

Konkursas „ClimateLaunchpad“

„ClimateLaunchpad“ yra didžiausias pasaulyje žaliųjų verslo idėjų konkursas, kurio tikslas - atskleisti pasaulio švariųjų technologijų potencialą, galintį sustabdyti klimato pokyčius. Konkursas yra „EIT Climate-KIC“ siūlomų verslumo programų dalis. Saulėtekio slėnio [...]

„ClimateLaunchpad“ yra didžiausias pasaulyje žaliųjų verslo idėjų konkursas, kurio tikslas - atskleisti pasaulio švariųjų technologijų potencialą, galintį sustabdyti klimato pokyčius. Konkursas yra „EIT Climate-KIC“ siūlomų verslumo programų dalis. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas vykdo nacionalinę „ClimateLaunchpad“ programą Lietuvoje nuo 2015 m.

Programa vyksta trimis etapais:

 • Mokymų stovykla (Bootcamp) - „ClimateLaunchpad“ prasideda dviejų dienų mokymų stovyklą su užsienio lektoriumi, kuris moko dalyvius visko, ką jie turėtų žinoti apie sėkmingą savo verslo pradžią.
 • Intensyvio konsultacijų sesijos ir nacionalinis finalas - po mokymų stovyklos vyksta intensyvus konsultacijų laikotarpis. Komandos tobulina savo idėjos pristatymą, vertės pasiūlymą ir verslo modelį. Po to dalyviai pristato savo idėjas komisijai nacionaliniame finale.
 • Geriausiai pasirodžiusios komandos laimi teisę varžytis didžiajame pasauliniame finale. Geriausioms didžiojo finalo komandoms gali būti pasiūlytas kvietimas dalyvauti „Climate-KIC Accelerator“ akseleravimo programoje ir piniginiai prizai.

Daugiau apie projektą: http://climatelaunchpad.org

Plačiau
Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)

Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)

2015 - 2016 m. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kartu Lietuvos universitetais bei mokslo ir technologijų parkais (tarp jų VšĮ „Saulėtekio slėnis“) įgyvendino INOVEKS projektą, kurio vertė 2 785 200 Eur. Projekto tikslas - didinti aukštos pridėtinės [...]

2015 - 2016 m. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kartu Lietuvos universitetais bei mokslo ir technologijų parkais (tarp jų VšĮ „Saulėtekio slėnis“) įgyvendino INOVEKS projektą, kurio vertė 2 785 200 Eur. Projekto tikslas - didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinant technologinių bei inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi.

Projekto metu atrinktos geriausios studentų, doktorantų, jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų idėjos ir jų pagrindu idėjų autorių komandos įsteigė smulkaus ir vidutinio subjektų statutą atitinkančius ekvivalentus. Taip pat vykdytos ekspertinės konsultacijos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams mokslinių tyrimų komercinimo, technologijų perdavimo, prototipų ir/ar maketų kūrimo klausimais.

Projekto metu buvo sukurta mokslo ir studijų institucijų (MSI) ir mokslo ir technologijų parkų (MTP) kartu veikimo sistema, skatinanti technologijų perdavimą tarp MSI, ugdančių verslumo gebėjimus ir padedančių generuoti verslias ir novatoriškas idėjas, bei MTP, užtikrinančių tolimesnį sukurtų idėjų, naujų verslų vystymą, augimą, įvedimą į rinką ir naujų inovatyvių technologinių įmonių inkubavimą.

Plačiau
Business assistant – encouragement of entrepreneurship employing the competences of technology parks and valleys 

Business assistant – encouragement of entrepreneurship employing the competences of technology parks and valleys 

In 2015 - 2016, the Public Enterprise Technopolis, together with its partners, including the Public Enterprise Saulėtekio slėnis (Sunrise Valley), implemented the project Business Assistant, the total value of which was EUR 292  thousand. The aim of this project was to provide innovation [...]

In 2015 - 2016, the Public Enterprise Technopolis, together with its partners, including the Public Enterprise Saulėtekio slėnis (Sunrise Valley), implemented the project Business Assistant, the total value of which was EUR 292  thousand. The aim of this project was to provide innovation support related consultancy services and thus facilitate business conditions of small and medium-sized business entities and persons intending to start their business. During the project implementation period, 5 information events focused on promotion of entrepreneurship in the process of establishing new small and medium-sized business entities, were held, and the consultancies on entrepreneurship skill development conducted, which allowed to develop the entrepreneurship skills and ensure propagation of innovation support services.  As many as 24 workplaces were created and retained and 20 new small and medium-sized business entities established within the scope of this project.

Plačiau
Verslo asistentas - verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių kompetencijas

Verslo asistentas - verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių kompetencijas

VšĮ „Technopolis“ kartu su partneriais - tame tarpe ir VšĮ „Saulėtekio slėnis” - 2015-2016 m. įgyvendino projektą „Verslo asistentas“, kurio vertė 292 tūkst. Eur. Projekto tikslas – teikti inovacijų paramos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas [...]

VšĮ „Technopolis“ kartu su partneriais - tame tarpe ir VšĮ „Saulėtekio slėnis” - 2015-2016 m. įgyvendino projektą „Verslo asistentas“, kurio vertė 292 tūkst. Eur. Projekto tikslas – teikti inovacijų paramos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą.

Projekto įgyvendinimo metu suorganizuoti 5 informaciniai renginiai, skirti verslumo skatinimui, kuriant naujus smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, vykdytos verslumo gebėjimus ugdančios konsultacijos, kurios leido ugdyti verslumo gebėjimus, užtikrinti inovacijų paramos paslaugų sklaidą. Projekto metu sukurtos ir išsaugotos 24 darbo vietos, įsteigta 20 naujų smulkaus ir vidutinio verslo subjektų.

Projekto partneriai: VšĮ „Saulėtekio slėnis“ Kauno PPA rūmai, VšĮ „Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras“, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, VšĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“, VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“, Asociacija „Slėnis Nemunas“.

Plačiau
Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui (InoSkaita)

Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui (InoSkaita)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kartu su Lietuvoje veikiančiais mokslo ir technologijų parkais - tame tarpe ir VšĮ „Saulėtekio slėnis” - 2012 - 2015 m. įgyvendino projektą „Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui“. Projekto veiklos buvo skirtos skatinti verslo [...]

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kartu su Lietuvoje veikiančiais mokslo ir technologijų parkais - tame tarpe ir VšĮ „Saulėtekio slėnis” - 2012 - 2015 m. įgyvendino projektą „Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui“. Projekto veiklos buvo skirtos skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, technologijų perdavimą, mokslo ir tyrimų rezultatų komercinimą, intelektinės nuosavybės apsaugą. Taip pat buvo siekiama suaktyvinti Lietuvos dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros (MTTP) ir inovacinės veiklos programose. Projekto veiklos prisidėjo prie aktyvesnio MTTP ir inovacijų veiklų plėtojimo jau veikiančiose įmonėse.

Projekto veiklos:

 • Technologijų perdavimo ir žinių komercializavimo skatinimas;
 • Bendrų verslo ir mokslo tarptautinių MTTP ir inovacinių projektų skaičiaus didinimas;
 • Konsultacijos intelektinės nuosavybės vadybos įmonėse klausimais;
 • Inovacijų ir MTTP plėtros skatinimas: renginių, mugių, tarptautinio inovacijų forumo organizavimas;
 • Inovacijų ir MTTP plėtros skatinimas.

Projekto metu teiktos nemokamos konsultacijos įvairiais verslui aktualiais klausimais. VšĮ „Saulėtekio slėnio“ darbuotojų ir partnerių asmeninė patirtis steigiant ir valdant verslus, platus kontaktų tinklas ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų padėjo startuoti 5 naujoms įmonėms ir leido daugiau nei 200 verslų pagelbėti sprendžiant problemas, atrandant naujų verslo plėtros galimybių.

Projekto partneriai: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“, VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“, VšĮ „KTU regioninis mokslo parkas“, VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“, VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“, VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“.

Plačiau
Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)

Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ kartu su partneriais 2011 - 2014 m. įgyvendino TP-Uni projektą, kurio tikslas – parengti ir įgyvendinti mokymus, skirtus ugdyti technologijų perdavimo ir verslumo gebėjimus mokslininkams, tyrėjams ir kitiems technologijų perdavimo srityje dirbantiems [...]

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ kartu su partneriais 2011 - 2014 m. įgyvendino TP-Uni projektą, kurio tikslas – parengti ir įgyvendinti mokymus, skirtus ugdyti technologijų perdavimo ir verslumo gebėjimus mokslininkams, tyrėjams ir kitiems technologijų perdavimo srityje dirbantiems specialistams, įskaitant inovacijų paramos organizacijų darbuotojus. Mokymai buvo rengiami pasitelkiant užsienio mokslo institucijos - Brėmeno universiteto - patirtį technologijų perdavimo ir komercializavimo srityje, siekiant adaptuoti sukauptas žinias ir perimti gerąją patirtį.

Projekte dalyvavo aukštųjų mokyklų, mokslo centrų ir technologijų perdavimo srityje veikiantys viešųjų juridinių asmenų darbuotojai, kurie projekto eigoje įgijo technologijų perdavimo valdymo, intelektinės nuosavybės kūrimo ir valdymo, naujų produktų kūrimo metodų taikymo bei pagrindinių verslo valdymo principų kompetencijas.

Projekto metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje organizuotuose mokymuose 80 magistrantų ir doktorantų pristatė technologijų perdavimo ir komercializavimo atvejus, atliko technologijų komercializavimo modelių analizę, pateikė efektyvaus technologinių idėjų portfelio valdymo pavyzdžius bei įvertino studentų idėjų komercializavimo planus.

VšĮ ”Saulėtekis slėnis” kartu su partneriais iš Brėmeno universiteto taip pat įgyvendino 10 mėnesių trukusį mokymų ciklą, kuriuose dalyvavo virš 40 įvairiausių sričių mokslininkų ir tyrėjų iš Vilniaus Saulėtekio ir Santaros bei Klaipėdos Jūrinio slėnių plėtotojų - Vilniaus universiteto, VU Onkologijos instituto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Klaipėdos universiteto bei kitų aukštųjų mokyklų - Mykolo Riomerio universiteto ir Vilniaus kolegijos.

Projekto partneriai: Vilniaus universitetas, asociacija “Žinių ekonomikos forumas”, VšĮ “Visorių informacinių technologijų parkas”, VšĮ “Lietuvos inovacijų centras”, asociacija „Infobalt“, Klaipėdos universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, VU Onkologijos institutas, Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus kolegija, Brėmeno universitetas, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras ir VšĮ “Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas”.

Projektas buvo dalinai finansuojamas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas“ priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ lėšomis.

Plačiau
Saulėtekio verslumo mokykla „adVenture“

Saulėtekio verslumo mokykla „adVenture“

„AdVenture“ projekto, įgyvendinto 2011 - 2013 m., tikslas – skatinti naujų įmonių kūrimą Lietuvoje, stiprinant studentų verslumo gebėjimus.

Projekto metu pagal „Imperial College of London Business School“ metodologiją buvo apmokyti 15 mokymų programos vadovų ir [...]

„AdVenture“ projekto, įgyvendinto 2011 - 2013 m., tikslas – skatinti naujų įmonių kūrimą Lietuvoje, stiprinant studentų verslumo gebėjimus.

Projekto metu pagal „Imperial College of London Business School“ metodologiją buvo apmokyti 15 mokymų programos vadovų ir koordinatorių, verslumo įgūdžių apmokyta 140 dalyvių, įkurtos 3 naujos įmonės.

Projekto dalyviai buvo atrinkti iš biomedicinos, fizinių, technologijų, humanitarinių ir socialinių mokslų sričių. Tuo mokymai ir buvo ypatingi - formuojant mišrias komandas iš skirtingų sričių studentų bei dėstytojų bei panaudojant skirtingų disciplinų žinias, buvo sukuriami įvairiapusiški ir netradiciniai problemų sprendimai.

Projekto dalyviai susipažino su inovacijų valdymo ir veikimo, naujų verslų kūrimo, dizaino ir kūrybingumo principais. Komandos dalyvavo 6 savaičių praktiniuose mokymuose įmonėse, po kurių parengė savo verslo planus, sėmėsi patirties inovatyviose Danijos įmonėse ir dalyvavo verslo plano konkurse. Projekto dalyvių komandas konsultavo 12 mentorių iš sėkmingų ir gerai Lietuvoje žinomų įmonių.

Geriausios verslo idėjos buvo įgyvendintos įkuriant įmones arba parduodant idėjas įmonėms. Verslo planus analizavo ir vertino išorės vertintojų komisija, kurią sudarė partnerių darbuotojai, verslo įmonių atstovai, verslumą skatinančių organizacijų specialistai ir potencialūs investuotojai.

Projekto partneriai – Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija. Asocijuoti partneriai – Vilniaus kolegija bei Utenos kolegija. Dalyvavusios įmonės – UAB “Omnitel”, UAB „New Vision Baltija“, UAB „Alna Group“, UAB „Alna Intelligence“, UAB „Arginta“, „Respublikinis Energetikų rengimo centras“, UAB „BPO House“, „Siemens OY Lietuvos filialas“, UAB „Phoenix Contact“, UAB „Elgama Elektronika“, AB „Empower“.

Bendra projekto vertė beveik 64 tūks. Eur, projektą finansavo Europos Sąjungos socialinis fondas.

Plačiau
Saulėtekio universitetų vaidmens stiprinimas inovacijų paramos sistemoje (UnInova)

Saulėtekio universitetų vaidmens stiprinimas inovacijų paramos sistemoje (UnInova)

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ 2011 m. gruodį baigė įgyvendinti „UnInova“ projektą. Pagrindinis projekto tikslas – vystyti Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkų kompetencijas, plėtoti įvairių mokslo sričių ekspertų, profesionalių [...]

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ 2011 m. gruodį baigė įgyvendinti „UnInova“ projektą. Pagrindinis projekto tikslas – vystyti Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkų kompetencijas, plėtoti įvairių mokslo sričių ekspertų, profesionalių tarpininkų ir moderatorių (technologijų brokerių) tematinį ir partnerystės tinklą, prisidėsiantį prie sėkmingo technologijų perdavimo, užsakomųjų mokslinių tyrimų paklausos (tame tarpe - atviros prieigos laboratorijų paslaugų) kūrimo.

Projekto metu, pagal Danijos technologijos instituto ekspertų parengtą programą, buvo parengti 35 ekspertai, galintys teikti įvairiapusiškas kvalifikuotas konsultacijas technologijų perdavimo srityje.

Projektui įgyvendinti buvo skirta Europos Socialinio Fondo parama pagal „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų“ programos „Tyrėjų gebėjimo stiprinimo“ prioriteto „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimo“ priemonę.

Plačiau
Technologijų perdavimo centro 2-asis plėtros etapas (TPC2)

Technologijų perdavimo centro 2-asis plėtros etapas (TPC2)

„Technologijų perdavimo centras“ yra vienintelė Saulėtekio slėnio mokslo institucijų iniciatyva, siekianti sukurti efektyvią technologijų perdavimo sistemą iš mokslo institucijų Lietuvos verslo įmonėms.

Projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų Lietuvos verslo [...]

„Technologijų perdavimo centras“ yra vienintelė Saulėtekio slėnio mokslo institucijų iniciatyva, siekianti sukurti efektyvią technologijų perdavimo sistemą iš mokslo institucijų Lietuvos verslo įmonėms.

Projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų Lietuvos verslo įmonių inovatyvumui, konkurencingumui ir gebėjimui vystyti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos gerinimo. Pagrindinė projekto idėja – aktyvus technologijų perdavimas ir individualizuota parama besisteigiančioms ir veikiančioms inovatyvioms/aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų įmonėms.

Projekto metu (2009 - 2011 m.) buvo teikiamos neatlygintinos konsultacijos verslo plėtros, teisės, inovacijų vadybos, projektų valdymo klausimais, organizuojami pažintiniai vizitai į universitetų (VU, VGTU) padalinius, atliekančius mokslinius tyrimus bei inovacijų partnerystės, jaunimo verslumo ugdymo renginiai. Projekto metu taip pat sukurta Technologijų duomenų bazė, kurioje skelbiama informacija apie mokslininkus, siūlančius verslo įmonėms sukurtas technologijas, bei informacija apie verslo įmones, ieškančias partnerių mokslo institucijose.

Projektas įgyvendintas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Inogeb LT-1“.

Plačiau
Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose) (Inotinklas)

Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose) (Inotinklas)

Projektas “InoTinklas”, įgyvendintas 2009 - 2011 m., tai - vienintelė visų penkių Lietuvoje kuriamų „Slėnių“ mokslo ir technologijų parkus apjungianti iniciatyva, skirta sutelkti parkų potencialą sprendžiant verslo įmonių problemas, aktyvinant į verslo poreikius [...]

Projektas “InoTinklas”, įgyvendintas 2009 - 2011 m., tai - vienintelė visų penkių Lietuvoje kuriamų „Slėnių“ mokslo ir technologijų parkus apjungianti iniciatyva, skirta sutelkti parkų potencialą sprendžiant verslo įmonių problemas, aktyvinant į verslo poreikius orientuotus mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą (MTTP) bei kitomis priemonėmis plėtojant inovacijas „Slėnių“ arealuose.

„InoTinklo“ numatytos veiklos buvo orientuotos į „Slėniuose“ veikiančias bei juose besikuriančias įmones, siekiant:

 • didinti inovacijų paramos paslaugų paklausą;
 • skatinti inovacijų partnerystę;
 • užtikrinti inovacijų paramos paslaugų kompleksiškumą ir integralumą MTTP projektus plėtojančioms įmonėms.

Projektas įgyvendintas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Inogeb LT-1“.

Projektą įgyvendino Lietuvos inovacijų centras, VšĮ „Saulėtekio slėnis“, Kauno Technologijos universiteto regioninis mokslo parkas, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Visorių informacinių technologijų parkas ir Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas.

Plačiau
Ready for Equity! 2

Ready for Equity! 2

Ready for Equity! 2 (RfE!2) projekto įgyvendinimo metu (2008 – 2010 m.) buvo apmokyti verslo angelai, verslininkai bei verslo paramos organizacijos, vykdančios savo veiklą besiformuojančiose rizikos kapitalo rinkose. Projekto metu buvo padedama startup įmonėms pritraukti rizikos [...]

Ready for Equity! 2 (RfE!2) projekto įgyvendinimo metu (2008 – 2010 m.) buvo apmokyti verslo angelai, verslininkai bei verslo paramos organizacijos, vykdančios savo veiklą besiformuojančiose rizikos kapitalo rinkose. Projekto metu buvo padedama startup įmonėms pritraukti rizikos kapitalo investicijas, o partneriai iš šalių, kuriose rizikos kapitalo rinkos yra stipriai pažengusios (D. Britanija, Italija, Belgija, Vokietija), perdavė savo patirtį naujai besikuriantiems verslo angelų tinklams Lietuvoje, Lenkijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje, Ispanijoje. Taip pat buvo suorganizuota verslo angelų tinklų personalo ugdymo sesijos, parengti verslo angelams bei verslininkams skirti mokymų medžiagos ir metodikos komplektai, įkurta „Ready for Equity“ akademija, kuri apima veiklai rizikos kapitalo rinkoje būtinų kompetencijų ugdymo.

Projekto finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programa.

Plačiau
„Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko vystymo projektas” (pirmasis etapas)

„Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko vystymo projektas” (pirmasis etapas)

VšĮ „Saulėtekio slėnis“, įgyvendindama „Mokslo ir technologijų parko (MTP) vystymo projekto“ pirmąjį etapą pirmąjį etapą, 2008 m. rugsėjį užbaigė mokslo ir technologijų parko statybos ir įrengimo darbus. 6300 kv. m ploto užimantis mokslo ir technologijų parkas, [...]

VšĮ „Saulėtekio slėnis“, įgyvendindama „Mokslo ir technologijų parko (MTP) vystymo projekto“ pirmąjį etapą pirmąjį etapą, 2008 m. rugsėjį užbaigė mokslo ir technologijų parko statybos ir įrengimo darbus. 6300 kv. m ploto užimantis mokslo ir technologijų parkas, skirtas kurtis inovatyvioms technologinėms įmonėms. Parko 900 kv. m ploto skirta verslo inkubatoriui, kuriame patalpas lengvatinėmis sąlygomis gali nuomotis pradedantieji verslininkai.

Iš viso mokslo ir technologijų parko projekto vertė – per 8,10 mln. Eur. Jo įgyvendinimui 2006 m. gruodį skirta daugiau nei 3 mln. Eur Europos Sąjungos Struktūrinių fondų parama pagal Lietuvos 2004 – 2006 m. bendrojo programavimo dokumento 3.2 priemonę „Verslo aplinkos gerinimas“. Projektą beveik 2 mln. Eur taip pat finansavo Vilniaus miesto savivaldybė, dar beveik 3,5 mln. Eur paskolino Nord DNB bankas.

Plačiau
Technologijų perdavimo centras

Technologijų perdavimo centras

Pagrindinis projekto tikslas - sukurti nuolat veikiančią inovacijų paramos sistemą, skirtą mokslo ir verslo bendradarbiavimo tinklų ir inovacinės veiklos plėtojimui bei Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir susijusių Vilniaus mokslinių tyrimų institutų [...]

Pagrindinis projekto tikslas - sukurti nuolat veikiančią inovacijų paramos sistemą, skirtą mokslo ir verslo bendradarbiavimo tinklų ir inovacinės veiklos plėtojimui bei Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir susijusių Vilniaus mokslinių tyrimų institutų technologijų perdavimo Lietuvos verslo įmonėms skatinimui. Projekto tikslinės grupės apėmė Lietuvos aukštųjų technologijų įmones, veikiančias Informacinių technologijų, lazerinių technologijų, mechatronikos ir aplinkos apsaugos sektoriuose bei naujas inovatyvias įmones, veikiančias „Šiaurės miestelio technologijų parke“ ir „Visorių informacinių technologijų parke“.

Projekto metu buvo siekiama pagerinti tikslinių auditorijų gebėjimus diegti inovacijas, padidinti jų ir visuomenės informuotumą apie Vilniaus universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete, Vilniaus mokslinių tyrimų institutuose atliekamus mokslinius tyrimus ir galimybes pritaikyti šių tyrimų rezultatus praktikoje, sukurti minėtų mokslo institucijų technologijų perdavimo ir sklaidos sistemą, suteikti verslo įmonėms kokybiškų specializuotų konsultacijų klausimais, susijusiais su inovacijų diegimu.

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ projekto įgyvendinimui buvo skirta beveik 376 tūkst. mln. litų ES Struktūrinių fondų parama pagal Lietuvos 2004 – 2006 m. bendrojo programavimo dokumento 3.2 priemonę „Verslo aplinkos gerinimas“. Projekto pareiškėjas VšĮ „Saulėtekio slėnis“ projektą įgyvendino kartu su partneriais – Lietuvos pramoninkų konfederacija, VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“, VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“, VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“.

Plačiau
Saulėtekio verslumo mokykla

Saulėtekio verslumo mokykla

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ 2006 - 2008 m. kartu su partneriais (Vilniaus universitetu, Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, asociacijomis „Žinių ekonomikos forumas“ ir „Infobalt“) sėkmingai įgyvendino projektą [...]

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ 2006 - 2008 m. kartu su partneriais (Vilniaus universitetu, Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, asociacijomis „Žinių ekonomikos forumas“ ir „Infobalt“) sėkmingai įgyvendino projektą „Saulėtekio verslumo mokykla“, kuriam buvo skirta 327 tūkst. Eur parama (pagal Lietuvos 2004 – 2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“).

Projekto tikslas - sukurti praktinių mokymų ir konsultacijų struktūrą, skirtą ugdyti studentų, mokslininkų ir kitų programos dalyvių verslumo įgūdžius. Projekto metu buvo apmokyta daugiau nei 60 Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto magistrantų, doktorantų ir mokslininkų bei daugiau nei 50 inkubuojamų įmonių atstovų.

Verslumo mokyklos dalyviai išklausė paskaitas vadybos, teisės, finansų temomis, seminaruose „grynino“ savo verslo idėjas, konsultuojant profesionaliems tarptautinę patirtį turintiems dėstytojams, o programos pabaigoje konkuravo tarpusavyje dalyvaudami verslo simuliacijos žaidime ir pristatydami verslo planus. Mokyklos dalyviai mokymų metu įgytas žinias savarankiškai galėjo gilinti, naudodamiesi projekto įgyvendinimo metu sukaupta verslumo biblioteka, kurią sudaro beveik 500 leidinių.

Projektas Švietimo ir mokslo ministerijos buvo pripažintas kaip vienas iš 15 geriausių švietimo ir mokslo projektų.

Plačiau
BRIDGE

BRIDGE

2004 – 2005 m. VšĮ „Saulėtekio slėnis“ kartu su Tartu Biotechnology Park, Ekspla bei Vilniaus universitetu dalyvavo BRIDGE projekte, kurio tikslas - į esantį ES EUROPRACTICE iniciatyvos partnerių tinklą pakviesti įsijungti Lietuvos aukštųjų technologijų įmones ir mokslinių [...]

2004 – 2005 m. VšĮ „Saulėtekio slėnis“ kartu su Tartu Biotechnology Park, Ekspla bei Vilniaus universitetu dalyvavo BRIDGE projekte, kurio tikslas - į esantį ES EUROPRACTICE iniciatyvos partnerių tinklą pakviesti įsijungti Lietuvos aukštųjų technologijų įmones ir mokslinių tyrimų institutus. VšĮ „Saulėtekio slėnis“ buvo projekto partneris Lietuvoje, atsakingas už įmonių įtraukimą, seminarų organizavimą, produktų bei straipsnių apie naujas technologijas atranką ir pristatymą.

Plačiau
PHARE parama projektui „Sunrise Valley: breaking grouds“

PHARE parama projektui „Sunrise Valley: breaking grouds“

2004 - 2005 m. „Centre for strategy and evaluation studies“ (Didžioji Britanija) įgyvendino Europos Sąjungos Phare programos finansuojamą (195 tūkst. Eur) „Saulėtekio slėnio“ žinių ekonomikos branduolio plėtros strategijos ir verslo plano parengimo projektą. VšĮ [...]

2004 - 2005 m. „Centre for strategy and evaluation studies“ (Didžioji Britanija) įgyvendino Europos Sąjungos Phare programos finansuojamą (195 tūkst. Eur) „Saulėtekio slėnio“ žinių ekonomikos branduolio plėtros strategijos ir verslo plano parengimo projektą. VšĮ „Saulėtekio slėnis“ buvo projekto koordinatorius. Projekto rezultatai – žinių ekonomikos branduolio galimybių studija, projektiniai ir dizaino pasiūlymai, investicijų bei plėtros planas ir valdymo modelis.

Plačiau
SINO

SINO

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ 2003 – 2004 m. dalyvavo SINO (ang. Support to the innovation structure) projekte kaip verslo paramos/konsultacinė institucija. Projekto tikslas - didinti šalies įmonių konkurencingumą ir galimybes integruotis į Europos Sąjungą, skatinti inovacijas [...]

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ 2003 – 2004 m. dalyvavo SINO (ang. Support to the innovation structure) projekte kaip verslo paramos/konsultacinė institucija. Projekto tikslas - didinti šalies įmonių konkurencingumą ir galimybes integruotis į Europos Sąjungą, skatinti inovacijas Lietuvos verslo įmonėse. Projekto metu paruošta smulkaus ir vidutinio verslo įmonių mokymo programa, parengti 35 inovacijų srities ekspertai ir 10 inovacinių projektų Lietuvos įmonėse.

SINO projekto partneriai: Danijos vyriausybė, Danijos technologijos institutas, Lietuvos inovacijų centras, Žinių ekonomikos forumas, Šiaurės miestelio technologijų parkas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Kauno technologijos universitetas bei Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra

Plačiau