Projektai

Įgyvendinami projektai


Net0 Manager

Net0 Manager

Įgyvendinamas

2023 m. rugsėjo mėn. Saulėtekio Tech Parkas pradėjo įgyvendinti Erasmus+ programos projektą Net0 Manager “Anglies dvideginio valdymo mokymo kursai verslininkams, siekiantiems neutralumo klimatui”. Pagrindinis projekto tikslas – sustiprinti mažų ir [...]

2023 m. rugsėjo mėn. Saulėtekio Tech Parkas pradėjo įgyvendinti Erasmus+ programos projektą Net0 Manager “Anglies dvideginio valdymo mokymo kursai verslininkams, siekiantiems neutralumo klimatui”. Pagrindinis projekto tikslas – sustiprinti mažų ir vidutinių įmonių vadovų įgūdžius ir kompetencijas CO2 valdymo srityje ir paskatinti juos diegti neutralias klimatui verslo strategijas. Projektu siekiama pasiūlyti naujus, lankstesnius ir įtraukius mokymo metodus, orientus į individualius besimokančių poreikius. Projekto metu bus parengtas ir išbandytas neutralumo klimatui (Net zero) mokymo kursas apimantis Net zero sąvokų supratimą, Net zero priemones, emisijų valdymą visoje vertės grandinėje, neutralios klimatui verslo strategijos parengimą, tvarumo ir neutralumo klimatui versle komunikaciją.  

Projekto partneriai:

 • Profesinio mokymo įstaiga Training2000, Italija (koordinatorius),
 • Aplinkos inžinerijos įmonė „Innogestiona Ambiental“, Ispanija
 • Mokslinių tyrimų institutas HEFTA, Vengrija
 • Europos mažų ir vidutinių įmonių konfederacija, Belgija
 • Saulėtekio tech parkas, Lietuva
 • Gebze technologijų universitetas, Turkija
 • Pietų Šveicarijos taikomųjų mokslų ir menų universitetas, Šveicarija

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2023 m. rugsėjo 15 d. – 2025 m. rugsėjo 14 d. 

Daugiau informacijos: www.net0manager.eu

Plačiau
LIAISE

LIAISE

Įgyvendinamas

2023 m. spalio mėn. Saulėtekio Tech Parkas prisijungė prie Europos mokslo ir technologijų bendradarbiavimo programos COST veiklos LIAISE, skirtos pramonės simbiozei - “Pramonės simbiozės suinteresuotų šalių tarptautinis bendradarbiavimas, plėtra, [...]

2023 m. spalio mėn. Saulėtekio Tech Parkas prisijungė prie Europos mokslo ir technologijų bendradarbiavimo programos COST veiklos LIAISE, skirtos pramonės simbiozei - “Pramonės simbiozės suinteresuotų šalių tarptautinis bendradarbiavimas, plėtra, žinių ir technologijų perdavimas”. Pramonės simbiozė tai ūkio subjektų bendradarbiavimo modelis, leidžiantis vieno gamintojo likučius ar atliekas paversti kitos įmonės gamybos ištekliais. Išteklių perkėlimas ir dalijimasis tarp ūkio subjektų reiškia mažesnes žaliavų, vandens, energijos sąnaudas, daugiau perdirbimo ir mažiau atliekų, patenkančių į sąvartynus. Pramonės simbiozė prisideda prie aplinkos tausojimo ir tuo pačiu leidžia siekti ekonominės naudos. Nepaisant pramonės simbiozės potencialo šis verslo modelis dar nėra plačiai taikomas. LIAISE veikla siekiama sukurti veiksmingą pramonės simbiozės suinteresuotų šalių bendradarbiavimo platformą, kuri sukurtų sąveiką tarp suinteresuotųjų šalių ir sudarytų sąlygas žinių dalinimuisi ir plėtrai. Projektas sutelks dėmesį į tokias sritis kaip: pramonės simbiozės suinteresuotų šalių sinergija, pramonės simbiozės verslo modeliai, platesnis pramonės simbiozės pripažinimas, sklaida ir efektyvus panaudojimas. Saulėtekio Tech Parkas prisijungė prie LIAISE darbo grupių skirtų pramonės simbiozės pripažinimui ir veiklos rezultatų skaidai bei panaudojimui skatinti. 

LIAISE veiklą inicijavo Mursijos regiono medienos ir baldų technologijų centras (Ispanija) kartu su 57 partneriais iš 34 COST šalių. Lietuvą COST LIAISE valdymo komitete atstovauja Saulėtekio tech parkas ir Kauno technologijos universitetas.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2023 m. spalio 24 d. – 2027 m. spalio 23 d.

Daugiau informacijos: https://www.cost.eu/actions/CA22110/

Plačiau
Bioboosters

Bioboosters

Įgyvendinamas

2023 metų sausį startavo Baltijos jūros regiono Interreg programos projektas BioBoosters - Žiedinės pertvarkos skatinimas, vienijantis 7 Baltijos jūros regiono valstybes, pasižyminčias augančia ir pažangia bioekonomikos inovacijų ekosistema. Šio [...]

2023 metų sausį startavo Baltijos jūros regiono Interreg programos projektas BioBoosters - Žiedinės pertvarkos skatinimas, vienijantis 7 Baltijos jūros regiono valstybes, pasižyminčias augančia ir pažangia bioekonomikos inovacijų ekosistema. Šio projekto tikslas –  hakatonų pagalba skatinti regiono žiedinės bioekonomikos verslo augimą, o vienas pagrindinių uždavinių – sukurti tarptautinį hakatono paslaugų modelį, kuris būtų taikomas ir pasibaigus projektui.

Projekto metu planuojama suorganizuoti 18 hakatonų, kurie pasiūlys iki 70 sprendimų, susijusių su žiedinės ekonomikos iššūkiais. Lietuvoje Saulėtekio tech parkas planuoja surengti 2 tarptautinius hakatonus žiedinei ekonomikai skatinti 2024 m. ir 2025 m. pavasarį.

Projektas vienija verslo klasterius, mokslo bei technologijų parkus, nevyriausybines organizacijas ir aukštojo mokslo institucijas  iš Suomijos, Švedijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Lietuvos ir Estijos: 

 1. Jamk taikomųjų mokslų universitetas, Suomija (koordinatorius)
 2. Popieriaus pramonės klasteris “Paper Province”, Švedija
 3. Šiaurės Švedijos bioekonomikos organizacijų tinklas “Biofuel Region”, Švedija
 4. Vidzeme regionas, Latvija
 5. Estijos gyvybės mokslų universitetas, Estija
 6. Mokslo ir technologijų parkas „Witeno”, Vokietija
 7. Pernu apskrities plėtros centras, Estija
 8. Švietimo ir socialinio dialogo fondas 'PRO CIVIS', Lenkija
 9. Saulėtekio tech parkas, Lietuva

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2023 m. sausio 1 d. – 2025 m. gruodžio 31 d. 

Daugiau informacijos: https://interreg-baltic.eu/project/bioboosters/

Plačiau
EDIH VILNIUS

EDIH VILNIUS

Įgyvendinamas

EDIH VILNIUS: žaliosios ir skaitmeninės transformacijos spartinimas Vilniaus regione
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. sausis – 2025 m. gruodis (36 mėn.).
 
EDIH VILNIUS konsorciumo nariai, sujungdami savo jėgas ir kompetencijas, padės Vilniaus [...]

EDIH VILNIUS: žaliosios ir skaitmeninės transformacijos spartinimas Vilniaus regione
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. sausis – 2025 m. gruodis (36 mėn.).
 
EDIH VILNIUS konsorciumo nariai, sujungdami savo jėgas ir kompetencijas, padės Vilniaus regiono
mažoms ir vidutinėms įmonėms bei viešosioms įstaigoms įgyvendinti skaitmenizavimo procesus.
Konsorciumas vykdys skaitmeninių sprendimų sklaidą, kuriuos kuriant naudojamos superkompiuterių,
dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo technologijos. Teikiamos paslaugos ne tik didins įmonių
konkurencingumą, bet ir augins jas teikiančių organizacijų darbuotojų kompetencijas.
 
Vienas iš projekto tikslų – tarptautinis bendradarbiavimas su kitais Europos skaitmeninių inovacijų
centrais. Tarptautinės partnerystės padės centrams greičiau rasti specializuotus skaitmeninimo įrankius
bei išvengti skaitmeninių sprendimų dubliavimo, dalijantis žiniomis bei ieškant sprendimų.
 
Pagrindinės projekto sritys, kuriose konsorciumo nariai teiks paslaugas, apima automatizaciją, išmaniojo
miesto kūrimo sprendimus bei išmaniąją sveikatą. Paslaugos bus skirstomos į keturias kategorijas, pagal
kurias konsorciumo nariai konsultuos į juos besikreipiančias įmones bei viešąsias organizacijas. Pirmoji
paslaugų grupė – testavimo prieš investuojant, kuri leis atlikti eksperimentus, susikurti prototipus ir kt.,
antroji – skaitmeninių įgūdžių ir mokymų organizavimo, trečioji – finansavimo ir investicijų pritraukimo
bei ketvirtoji – inovacijų ekosistemos ir tinklaveikos paslaugų grupė.
 
Konsorciumo nariai:
1. Saulėtekio slėnio mokslo technologijų parkas, VšĮ (projekto koordinatorius)
2. Vilniaus universitetas
3. Vilniaus Gedimino technikos universitetas
4. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
5. Lietuvos robotikos asociacija
6. LithuaniaBIO
7. Visorių informacinių technologijų parkas, VšĮ
8. Vilniaus planas, UAB
9. Smart Health DIH, VšĮ
10. Vilniaus miesto savivaldybė (asocijuotas partneris)
 
Projektas iš dalies finansuojamas Europos Komisijos pagal kvietimą DIGITAL-2021-EDIH-01-INITIAL
 
 
Daugiau informacijos:
Edgaras Kriukonis, SSMTP konsultantas - edgaras@ssmtp.lt

Plačiau
MERIT

MERIT

Įgyvendinamas

Pagrindinis MERIT projekto tikslas – sukurti dinamišką švietimo ekosistemą skaitmeninių specialistų rengimui, kurioje įvairios suinteresuotosios šalys (4 Europos universitetai, [...]

Pagrindinis MERIT projekto tikslas – sukurti dinamišką švietimo ekosistemą skaitmeninių specialistų rengimui, kurioje įvairios suinteresuotosios šalys (4 Europos universitetai, pramonės partneriai, kompetencijos ir mokslinių tyrimų centrai, nacionalinės technologijų perdavimo organizacijos ir skaitmeninių inovacijų centrai) bendradarbiautų kuriant bendrą magistrantūros programą. MERIT partneriai, remdamiesi rinkos poreikių tyrimais ir būsimų mokslinių tyrimų kryptimis, apibrėš tiek kietuosius, tiek minkštuosius įgūdžius, į kuriuos bus orientuota programa.

Atsižvelgiant į dabartinius rinkos poreikius ir tendencijas, projekte daugiausia dėmesio skiriama dirbtinio intelekto, daiktų interneto ir kibernetinio saugumo sritims. Siekiant padidinti šių sričių specialistų skaičių, bus naudojamos įvairios priemonės:

 • visuomenės informavimas apie IRT potencialą ir specialistų poreikį;
 • ne IRT specialistų perkvalifikavimas organizuojant persikvalifikavimo kursus;
 • įvairovės IRT srityje naudos skatinimas;
 • trumpalaikių kursų organizavimas ir mokymosi išteklių, skirtų mokymuisi visą gyvenimą ir kvalifikacijos kėlimui, kūrimas.

Siekdami užtikrinti kokybišką ir lanksčią studentų karjerą, MERIT partneriai bendradarbiaus rengiant bendrą magistrantūros programą ir suteiks judumo galimybes (tiek dėstytojams, tiek studentams), mišraus mokymosi galimybes, mokslinių tyrimų aspektų ir rinkos problemų integravimą į praktinius projektus, hakatonus ir magistro darbus bei pagalbą būsimai karjerai. Studentų mokymosi pažanga bus stebima kartu su duomenų gavyba pagrįstomis priemonėmis ir bus imamasi reikiamų veiksmų, kad būtų laiku įsikišta ir suteikta parama. 

MERIT ekosistema neapsiribos MERIT partnerių šalimis. Per MERIT partnerių EDIH tinklus ypač bus orientuojamasi į Europos šalis, kuriose DESI indeksas yra žemas. Nepakankamai atstovaujamoms bendruomenėms bus teikiama pirmenybė skiriant stipendijas, o siekiant pritraukti daug potencialių studentų, bus skiriami magistro darbai ir hakatono prizai.Daugiau informacijos:

Edgaras Kriukonis, SSMTP konsultantas - edgaras@ssmtp.lt

Plačiau
BOWI

BOWI

Įgyvendinamas

2021 m. Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras (SSSIC) pradėjo tarptautinio projekto BOWI įgyvendinimą. Projektas suteikia galimybę auginti SSSIC ekspertų kompetencijas ir padėti šalies verslui vystyti inovatyvias technologijas pritraukiant [...]

2021 m. Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras (SSSIC) pradėjo tarptautinio projekto BOWI įgyvendinimą. Projektas suteikia galimybę auginti SSSIC ekspertų kompetencijas ir padėti šalies verslui vystyti inovatyvias technologijas pritraukiant finansavimo.

2021 metų pradžioje Saulėtekio slėnio SIC pateikė paraišką pagal “BOWI widening call for developing hubs” kvietimą, o jau vasaros pradžioje paaiškėjo, kad SSSIC tapo vienu iš 9 šio tarptautinio projekto BOWI kvietimo nugalėtojų. Kartu su Europos valstybių patyrusių skaitmeninių inovacijų centrų pagalba ir ekspertų žiniomis mūsų centras padės šalies įmonėms vystyti inovatyvias technologijas bei pritraukti iki 60 tūkst. eurų siekiantį finansavimą regiono įmonių projektų įgyvendinimui.

Iš viso per 2023 metus siekiama pritraukti net 240 tūkst. eurų finansavimą Vilniaus regiono įmonėms. Dar tiek pat bus paskirstyta likusiuose Lietuvos regionuose. Finansavimo ir skaitmeninių inovacijų centrų ekspertų pagalbos sulaukti iš viso galės iki 8 Lietuvos  įmonių. Jų  eksperimentų  įgyvendinimą prižiūrės ir reikiamą pagalbą    įgyvendinimui suteiks vienas iš dviejų projektą laimėjusių šalies skaitmeninių inovacijų centrų.

ES finansuojamas BOWI (Boosting Widening Digital Innovation Hubs) projektas siekia sukurti Europoje veikiančių skaitmeninių inovacijų centrų bei mažų ir vidutinio dydžio įmonių tinklą su tikslu sparčiau ieškoti ir vystyti skaitmenines inovacijas bei taip auginti įmonių konkurencingumą tiek vietinėse, tiek ir globaliose rinkose.

Dviem etapais vyksiančio projekto metu yra stiprinamos skaitmeninių inovacijų centrų kompetencijos bei, suteikiant reikiamą pagalbą ir finansavimą, daliai įmonių padedama vystyti skaitmenines technologijas ir įgyvendinti eksperimentinius technologinius projektus. 2021 m. pab. paskelbtas kvietimas, kurio metu įmonės  galėjo teikti paraiškas inovatyviems sprendimams vystyti bei konsultuotis su SSSIC. Iki 2021-ųjų metų vasario 16 dienos įmonės gali teikti paraiškas.

Daugiau informacijos:

  

Plačiau
Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro veiklos ir paslaugų plėtra

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro veiklos ir paslaugų plėtra

Įgyvendinamas

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas
subūrė Inovacijų grupę, ir kartu su devyniomis skaitmenines inovacijas kuriančiomis organizacijomis 2020 m. gruodžio mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro veiklos ir paslaugų [...]

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas
subūrė Inovacijų grupę, ir kartu su devyniomis skaitmenines inovacijas kuriančiomis organizacijomis 2020 m. gruodžio mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro veiklos ir paslaugų plėtra“.
Skaitmeninių inovacijų centro paslaugomis, vieno langelio principu, naudoja skaitmeninius sprendimus kuriančios ir diegiančios įmonės, kurios veikia informacinių technologijų, lazerių ir nanotechnologijų, švariųjų technologijų, gyvybės mokslų ir biotechnologijų, elektroninių prietaisų ir mechatronikos, skaitmeninės statybos ir projektavimo technologijų srityse.
Skaitmeninių inovacijų centro ekspertai teikia daugiau nei 40 inovacijų paramos ir skaitmeninių inovacijų paslaugų, kuriomis siekia padėti verslui tobulinti procesus, didinti produktyvumą ar kurti naujus produktus bei paslaugas.
Projekto metu siekiama įgyvendinti šiuos tikslus:
• Supažindinti įmones su inovatyvių skaitmeninių sprendimų privalumais bei įgyvendinimo galimybėmis
(finansinėmis ir techninėmis) bei skatinti jas investuoti į skaitmenines inovacijas;
• Stiprinti turimas skaitmeninimo kompetencijas bei gerinti infrastruktūrą, kas padės įmonėms gauti naujausią informaciją bei teikti profesionalią ekspertinę pagalbą kuriant skaitmenizavimo prototipus, koncepcijas, diegiant skaitmenizavimo sprendimus, procesų automatizaciją, vykdant MTEP ir inovacines veiklas;
• Plėsti bendradarbystės ryšius, siekiant suteikti įmonėms galimybę plėsti klientų ratą ir paslaugų spektrą (technologinė žvalgyba ir brokerystė).
Vykdant Projektą teikiamos inovacijų konsultacinės ir inovacijų paramos paslaugos, vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos, apimančios mokslinius tyrimus, produktų/paslaugų prototipų ir/ar koncepcijų kūrimą, jų testavimą laboratorinėmis ir realiomis sąlygomis.
Už paslaugas iki 50 proc. paslaugos kainos atsiskaityti įmonės gali pasinaudodamos de minimis valstybės pagalba.
Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondų lėšomis pagal priemonės
„Skaitmeniniai inovacijų centrai“ kvietimą Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01.

Plačiau
Futurepreneurs

Futurepreneurs

Įgyvendinamas

„Futurepreneurs“ tai pirmoji Lietuvoje tvaraus verslo pre-akseleravimo programa, kurią nuo 2017 m. vykdo Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas.

Programą sudaro 5 praktinės mokymų sesijos, skirtos supažindinti dalyvius su verslo vystymo pagrindai. Programos eigoje [...]

„Futurepreneurs“ tai pirmoji Lietuvoje tvaraus verslo pre-akseleravimo programa, kurią nuo 2017 m. vykdo Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas.

Programą sudaro 5 praktinės mokymų sesijos, skirtos supažindinti dalyvius su verslo vystymo pagrindai. Programos eigoje dalyviai išmoksta savo idėją paversti perspektyviu sprendimu, kurį galima pristatyti potencialiems investuotojams. Sesijose patirtimi dalinasi verslo ekspertai (įmonių vadovai, rizikos kapitalo fondų atstovai), o tarp sesijų dalyviai gali konsultuotis su mentoriais. Norėdami sukurti ir plėtoti (būsimus) startuolius, dalyviai turi koncentruotis į darnaus vystymosi tikslus (SDGs) ir rasti novatorišką sprendimą globalioms problemos. Du mėnesius dalyviai yra mokomi ne tik verslumo, bet ir kaip sukurti į poveikį orientuotą verslą, naudingą aplinkai, visuomenei ir ekonomikai.

Programa prasideda vasario mėnesį „Launch day“ (atidarymo) renginiu ir baigiasi balandžio mėnesį „Demo day“ (idėjų pristatymo) renginiu.

Projektą Futurepreneurs 2016-2018 m. ko-finansavo Erasmus+ programa. 

Daugiau informacijos:

  

Plačiau
Konkursas „ClimateLaunchpad“

Konkursas „ClimateLaunchpad“

Įgyvendinamas

„ClimateLaunchpad“ yra didžiausias pasaulyje žaliųjų verslo idėjų konkursas, kurio tikslas - atskleisti pasaulio švariųjų technologijų potencialą, galintį sustabdyti klimato pokyčius. Konkursas yra „EIT Climate-KIC“ siūlomų verslumo programų dalis. Saulėtekio slėnio [...]

„ClimateLaunchpad“ yra didžiausias pasaulyje žaliųjų verslo idėjų konkursas, kurio tikslas - atskleisti pasaulio švariųjų technologijų potencialą, galintį sustabdyti klimato pokyčius. Konkursas yra „EIT Climate-KIC“ siūlomų verslumo programų dalis. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas vykdo nacionalinę „ClimateLaunchpad“ programą Lietuvoje nuo 2015 m.

Programa vyksta trimis etapais:

 • Mokymų stovykla (Bootcamp) - „ClimateLaunchpad“ prasideda dviejų dienų mokymų stovyklą su užsienio lektoriumi, kuris moko dalyvius visko, ką jie turėtų žinoti apie sėkmingą savo verslo pradžią.
 • Intensyvio konsultacijų sesijos ir nacionalinis finalas - po mokymų stovyklos vyksta intensyvus konsultacijų laikotarpis. Komandos tobulina savo idėjos pristatymą, vertės pasiūlymą ir verslo modelį. Po to dalyviai pristato savo idėjas komisijai nacionaliniame finale.
 • Geriausiai pasirodžiusios komandos laimi teisę varžytis didžiajame pasauliniame finale. Geriausioms didžiojo finalo komandoms gali būti pasiūlytas kvietimas dalyvauti „Climate-KIC Accelerator“ akseleravimo programoje ir piniginiai prizai.

Daugiau apie projektą: http://climatelaunchpad.org

Plačiau

Užbaigti projektai


Inospurtas

Inospurtas

Užbaigtas

Plačiausias Lietuvoje inovacijų skatinimo konsultantų konsorciumas įgyvendina projektą “Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui” (Inospurtas). Projekte bus vykdomos veiklos, kurių metu bus teikiamos inovacijų konsultavimo ir paramos paslaugos, skatinančios mokslinių [...]

Plačiausias Lietuvoje inovacijų skatinimo konsultantų konsorciumas įgyvendina projektą “Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui” (Inospurtas). Projekte bus vykdomos veiklos, kurių metu bus teikiamos inovacijų konsultavimo ir paramos paslaugos, skatinančios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) veiklų vykdymą, jų efektyvumo didinimą, technologijų perdavimą; inovatyvią verslininkystę; įmonių dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose ir ikiprekybinių pirkimų vykdymą. Projekto veiklomis naudotis gali įmonės, vykdančios MTEPI veiklas, arba įmonės, kurių planuojama vystyti veikla priskiriama MTEPI veiklai, taip pat perkančiosios organizacijos, kai teikiama ekspertinė bei metodinė pagalba dėl ikiprekybinių pirkimų vykdymo. Tikimasi, jog projektas paskatins verslo investicijas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) veiklas ir taip prisidės prie šalies konkurencingumo didinimo. Projektas vyksta iki 2022 m. lapkričio mėn. 30 d.
Projekto partneriai: Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) (koordinatorius), Lietuvos inovacijų centras, Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas, Visorių informacinių technologijų parkas, Kauno mokslo ir technologijų parkas, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Šiaurės miestelio technologijų parkas, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, Saulėtekio mokslo ir technologijų parkas.
Projektas Inospurtas (Nr. 01.2.1-LVPA-V-842) finansuojamas ES Struktūrinių fondų investicijomis pagal priemonę INOGEB LT.

Plačiau
DIH2

DIH2

Užbaigtas

Metų pabaigoje Saulėtekio slėnio SIC tapo DIH2 (DIH Squared) tinklo nariu. Tinklas vienija ES technologinius centrus su robotikos kompetencijų prieiga. DIH2 tinklo nariai siekia transformuoti Europos gamybos sektoriaus MVĮ technologijų pagalba [...]

Metų pabaigoje Saulėtekio slėnio SIC tapo DIH2 (DIH Squared) tinklo nariu. Tinklas vienija ES technologinius centrus su robotikos kompetencijų prieiga. DIH2 tinklo nariai siekia transformuoti Europos gamybos sektoriaus MVĮ technologijų pagalba ir taip skatinti ES ekonomikos augimą. Mūsų vaidmuo šiame tinkle – palengvinti ryšius, kurie įgalina gamybos efektyvumo skatinimą, kur greitis ir universalumas yra būtini norint patenkinti klientų poreikius.

Dar iki prisijungiant SSSIC metu tinklas vienijo 25 skaitmeninių inovacijų centrus, kurių ekosistemoje – daugiau nei 300 000 gamybos įmonių visoje Europos Sąjungoje. Tinklas siekia per 2022 metus išplėsti tinklą iki daugiau nei 170 organizacijų.

DIH2 projektas finansuojamas iš „Horizontas 2020“ – Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos, kurios tikslas – technologijų perdavimas iš laboratorijas į rinką. Savo ruožtu programa yra „Europa 2020“ strategijos dalis, kuria siekiama pažangaus, tvaraus ir integracinio Europos ekonomikos augimo.

Daugiau informacijos:

 

Plačiau
Change2Twin

Change2Twin

Užbaigtas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. gegužė – 2023 m. balandis (12 mėn.).

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras 2022 [...]

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. gegužė – 2023 m. balandis (12 mėn.).

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras 2022 m. tapo Change2Twin projekto bendruomenės, vienijančios skaitmeninių inovacijų centrus ir mažas bei vidutines gamybos įmones (MVĮ) taikant skaitmeninių dvynių sprendimus gamybos sektoriui, dalimi. Šio projekto pagrindu teikiame įmonėms konsultacijas apie jų skaitmeninės brandos lygį, kartu siekiame įgyvendinti skaitmeninių dvynių sprendimus gamybos įmonėse bei padedame pritraukti reikiamą finansinę paramą.

Plačiau
Kompetencijos LT

Kompetencijos LT

Užbaigtas

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas koordinavo projektą „Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių darbuotojų kompetencijų ugdymas skatinant įmonėse diegti skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0008“, kurio [...]

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas koordinavo projektą „Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių darbuotojų kompetencijų ugdymas skatinant įmonėse diegti skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0008“, kurio tikslas – padidinti apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojų profesines kompetencijas, užtikrinant dirbančiųjų galimybes greitai prisitaikyti prie gamybos sektoriui keliamų iššūkių ir diegti skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose. Projekto įgyvendinimo metu buvo apmokyti 462 darbuotojai iš 16 įmonių. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės "Kompetencijos LT" 2 kvietimą Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02.

Plačiau
Vietos ir regioninių inovacijų ekosistemų paramos politika ir priemonės (EcoRIS3)

Vietos ir regioninių inovacijų ekosistemų paramos politika ir priemonės (EcoRIS3)

Užbaigtas

Projektas EcoRIS3 įgyvendina septynetą politikos instrumentų Europoje, kurie projekto metu bus peržiūrėti dabartiniame inovacijų plėtros ir ekonominio vystymosi kontekste. Partneriai analizuos inovatyvių regionų elementus, lemiančius sėkmingų įmonių [...]

Projektas EcoRIS3 įgyvendina septynetą politikos instrumentų Europoje, kurie projekto metu bus peržiūrėti dabartiniame inovacijų plėtros ir ekonominio vystymosi kontekste. Partneriai analizuos inovatyvių regionų elementus, lemiančius sėkmingų įmonių kūrimąsi ir plėtrą. Projekte taip pat siekiama sukurti mechanizmą, kuris užtikrintų efektyvesnį verslo ir mokslo bendradarbiavimą bei skatintų ryšių tarp inovacijų dalyvių plėtojimą.

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas, EcoRIS3 projekto partneris, prisidės prie Lietuvos inovacijų plėtros programos 2014 – 2020 metams įgyvendinimo per naujų projektų ir MTEP paramos paslaugų mažoms ir vidutinėms įmonėms gerinimo. Šiuo tikslu bus pasitelkiama geroji verslo ir mokslo tematinių diskusijų patirtis bei nauji projektai, kurie į regioninę inovacijų sistemą įtraukia visus sistemos dalyvius, gerina tarpusavio supratimą ir bendrų regiono tikslų komunikavimą per Sumaniąją specializaciją. SSMTP sieks identifikuoti regionines inovacijų paramos paslaugas, kurios skatintų verslo investicijas į tyrimus bei inovacijas, plėtotų ryšius tarp įmonių, tyrimų ir vystymo centrų bei aukštojo mokslo, pvz. padėti įmonėms pasinaudoti priemone „Inočekiai LT“.

Projektą EcoRis3 įgyvendina 8 partnerių konsorciumas, į pagalbą pasitelkdama suinteresuotąsias šalis ir regioninius partnerius. Projekto koordinatorius Fomento de San Sebastián (Ispanija), projekto partneriai: Korko technologijų institutas (Airija), Ave regiono savivaldybių asociacija (Portugalija), Mokslo ir technologijų parkas „Saulėtekio slėnis“ (Lietuva), Kainuun Etu ltd regioninės plėtros organizacija (Suomija), Turino miesto administracija (Italija), Vidžemės regiono planavimo organizacija (Latvija), Atlanto regiono miestų konferencija (Prancūzija). Projektas vyksta nuo 2017.01.01 iki 2021.12.31.

Projektą „Vietos ir regioninių inovacijų ekosistemų paramos politika ir priemonės“ (angl. k. Policies & Measures to Support Local & Regional Innovation Ecosystems) (Nr. PGI02229) iš dalies finansuoja Interreg Europe programa.
 

Daugiau apie projektą http://www.interregeurope.eu/ecoris3/

Plačiau
ABCitiEs - Sutelktinis vietos verslumas miestuose.

ABCitiEs - Sutelktinis vietos verslumas miestuose.

Užbaigtas

ABCE apibūdinamas, kaip vietos verslininkų santykius, kur pastarieji kolektyviai bendradarbiauja ir investuoja į bendrą infrastruktūrą, įvairius įrenginius ir iniciatyvas, atkurdami nepatrauklias miesto vietas, aktyvindami savo miesto rajoną naujais [...]

ABCE apibūdinamas, kaip vietos verslininkų santykius, kur pastarieji kolektyviai bendradarbiauja ir investuoja į bendrą infrastruktūrą, įvairius įrenginius ir iniciatyvas, atkurdami nepatrauklias miesto vietas, aktyvindami savo miesto rajoną naujais verslais, tobulindami bendrą viešąją erdvę ir pan. Šios kolektyvios verslininkystės vertę vis labiau pripažįsta vietos valdžios institucijos ir politikos priemonės.

Sutelktinis vietos verslininkų verslumas yra grindžiamas bendromis iniciatyvomis, kurios skatina miestų tvarumą, nes dalyvaujančios šalys dažniausiai yra glaudžiai susijusios ir siekia socialinių tikslų. ABCE palaiko integracinį augimą, bendradarbiavimą ir sanglaudą, bei padeda spręsti neigiamus globalizacijos padarinius, tokius kaip ekonomikos restruktūrizavimas, pajamų nelygybė ir miestų mažėjimas. 

Šiame projekte dalyvauja Europos miestų regionai: Amsterdamas, Atėnai, Mančesteris, Vilnius, ir aglomeracija Varazdin-Cakovic (Kroatija). Visi šie regionai šiuo metu eksperimentuoja su ABCE principu ir inicijavo šį projektą, siekdami pasidalinti savo patirtimi ir giliau suprasti, kaip sukurti veiksmingesnes politikos priemones.

Projekto oficiali svetainė: www.interregeurope.eu/abcities/

Plačiau
Smart InoTech pramonei

Smart InoTech pramonei

Užbaigtas

Projekto „Sumanios specializacijos MTEP rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos procesus, pramonės įmonėse fasilitavimas“ tiksas – skatinti Lietuvos pramonės įmones diegti MTEP rezultatus sumanios specializacijos srityje, skaitmeninant gamybos procesus, siekiant didinti aukštos [...]

Projekto „Sumanios specializacijos MTEP rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos procesus, pramonės įmonėse fasilitavimas“ tiksas – skatinti Lietuvos pramonės įmones diegti MTEP rezultatus sumanios specializacijos srityje, skaitmeninant gamybos procesus, siekiant didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos mastą.

Plačiau
ESIC skaitmeninės brandos vertinimo įrankio pilotinės veiklos Lietuvoje

ESIC skaitmeninės brandos vertinimo įrankio pilotinės veiklos Lietuvoje

Užbaigtas

InnoCAPE projekto metu sukurtas InnoCAPE DMA įrankis patraukė dėmesį už Baltijos jūros regiono šalių ir ten įsikūrusių organizacijų dėmesį. Tarp jų ir Europos jungtinių tyrimų centras (angl. European Joint Research Center). Dar 2021-ųjų [...]

InnoCAPE projekto metu sukurtas InnoCAPE DMA įrankis patraukė dėmesį už Baltijos jūros regiono šalių ir ten įsikūrusių organizacijų dėmesį. Tarp jų ir Europos jungtinių tyrimų centras (angl. European Joint Research Center). Dar 2021-ųjų metų pavasarį EJTC pradėjo kurti skaitmeninės brandos įrankį, skirtą visiems Europos skaitmeninių inovacijų centrams Europos Sąjungoje, todėl pakvietė Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parką prisijungti prie šio įrankio pilotinės veiklos bei pritaikyti InnoCAPE konsorciumo sukauptą patirtį.

Įgyvendinant šio projekto veiklas, buvo apklaustos 15 skirtingų Lietuvos įmonių naudojant iš anksto paruoštą vertinimo klausimyną. Buvo atlikta išsami surinktų duomenų analizė bei paruošta ataskaita, kurioje buvo pateikti komentarai tiek iš respondentų, tiek iš SIC ekspertų, o taip pat parengta apžvalga pagal kiekvieno būsimo galutinio įrankio klausimą.

Antroje ataskaitoje buvo plačiau apžvelgiamos konkrečios rekomendacijos galutinio įrankio pakeitimams. Šiai ataskaitai pasitelkėme InnoCAPE projekto partnerius, kurie daugiausiai prisidėjo kuriant InnoCAPE DMA įrankį – jie taip pat pateikė savo ekspertines įžvalgas bei rekomendacijas. Ataskaitoje pateikėme palyginimus su mūsų kurtu įrankiu, pateikėme rekomendacijas tekstų bei klausimų formuluotėms, kad jos būtų aiškesnės respondentams, taip pat pateikėme rodiklių sąrašą bei vizualizacijos pasiūlymus. Visi projekto įgyvendintojai susitiko galutiniame susitikime, kuriame pristatė pagrindinius atliktų analizių aspektus.

Lygiagrečiai Lietuvai, pilotinės veiklos buvo organizuojamos dar dvejose ES valstybėse – Portugalijoje ir Rumunijoje. Visų veiklų tikslas – išbandyti klausimyną skirtinguose nacionaliniuose ar regioniniuose kontekstuose, atsižvelgiant į socialines ir ekonomines charakteristikas, kalbas, MVĮ skirtumus ir verslo skaitmeninimo lygius. Kadangi tam reikalingos žinios ir patirtis darbui su vietos įmonėmis, buvo pasitelkti skirtingi skaitmeninių inovacijų centrai.

EJTC sukurtas įrankis buvo pasiūlytas DG CNECT kaip tinkamas formatas įvertinti ESIC klientų skaitmeninę brandą vykdant skaitmeninimo projektus su jais. Galutinis įrankio variantas buvo paskelbtas kartu su Skaitmeninės Europos (angl. Digital Europe) programos startu 2021 rudenį.

Plačiau
SIDIH – įtraukūs skaitmeniniai inovacijų centrai

SIDIH – įtraukūs skaitmeniniai inovacijų centrai

Užbaigtas

2020 metais kartu su RISE (angl. Research Institutes of Sweden) bei Latvijos IT klasteriu buvo pateikta paraiška skirta išanalizuoti būsimų Europos skaitmeninių inovacijų centrų įtraukimo lygį, identifikuoti poreikius bei viešinti įtraukumo [...]

2020 metais kartu su RISE (angl. Research Institutes of Sweden) bei Latvijos IT klasteriu buvo pateikta paraiška skirta išanalizuoti būsimų Europos skaitmeninių inovacijų centrų įtraukimo lygį, identifikuoti poreikius bei viešinti įtraukumo (angl. inclusiveness) tematiką. Šios „pre-study“ metu įvyko 5 virtualūs seminarai bei susitikimai, kurių metu buvo plačiau susipažįstama su įtraukių SIC‘ų terminu – kaip tokie centrai turėtų dirbti, kad visus vienodai įtrauktų į skaitmenizavimo procesą, tiek žmonių įvairovės, tiek įmonių sektorių įvairovės prasme.

Paskutinio susitikimo metu RISE pristatė atliktų interviu apžvalgą. RISE didelę reikšmę skyrė bendrai įmonių apžvalgai, kokie ypatumai vyrauja skirtingose valstybėse. Švedijoje jau dabar vyrauja aukšti įtraukumo standartai, pagal kuriuos įmonėse atliekama komunikacija, organizuojami renginiai ar priimami darbuotojai. Visi seminarai buvo naudingi Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro kolektyvui semiantis patirties iš brandesnio skaitmeninių inovacijų centro, kas vėliau leis pritaikyti gerąją praktiką tiek savo SIC, tiek viešinti platesniam Lietuvos įmonių ratui. Visos veiklos buvo koordinuojamos RISE.

Plačiau
SmartUp Accelerator Network

SmartUp Accelerator Network

Užbaigtas

Tinklas inicijuotas kaip „Interreg BSR“ projekto rezultatas. Tinklą koordinuoja „Innovatum“ - mokslo ir technologijų parkas Švedijoje.

Per akseleratoriaus veiklos laikotarpį tinklo nariai susitiko keliuose virtualiuose [...]

Tinklas inicijuotas kaip „Interreg BSR“ projekto rezultatas. Tinklą koordinuoja „Innovatum“ - mokslo ir technologijų parkas Švedijoje.

Per akseleratoriaus veiklos laikotarpį tinklo nariai susitiko keliuose virtualiuose susitikimuose-diskusijose, jų metu diskutuota apie potencialias ateities iniciatyvas įtraukiant esamus narius. 2021 m. rugsėjo 30 d. vyko viešas renginys „SmartUp Accelerator Network Digital meet-up: new routes”, kuriame dalyvavo ir išorės įmonės, besidominčios į vartotojus orientuotomis švariosiomis technologijomis.

Daugiau informacijos:

   

Plačiau
InnoCAPE - Inovacijų ekosistemos transformacija stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus (Pramonė 4)

InnoCAPE - Inovacijų ekosistemos transformacija stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus (Pramonė 4)

Užbaigtas

InnoCAPE projekto tikslas - padidinti skaitmeninių inovacijų centrų (angl. Digital Innovation Hub, DIH) pajėgumus Baltijos jūros regione, siekiant kad jie taptų nauju Pramonė 4.0 strategijų ir skaitmeninimo politikos įgyvendinimo įrankiu. Projekte [...]

InnoCAPE projekto tikslas - padidinti skaitmeninių inovacijų centrų (angl. Digital Innovation Hub, DIH) pajėgumus Baltijos jūros regione, siekiant kad jie taptų nauju Pramonė 4.0 strategijų ir skaitmeninimo politikos įgyvendinimo įrankiu. Projekte InnoCAPE dalyvauja 3 valdžios institucijos iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, o dar 5 institucijos iš Norvegijos, Švedijos, Suomijos ir Lietuvos prisijungia kaip asocijuoti partneriai. Jie dirbs kartu su 8 skaitmeninių inovacijų centrais iš minėtų šalių. Projekto pasekoje, išaugs skaitmeninių inovacijų centrų žinomumas, gebėjimai kurti skaitmeninių inovacijų centrų tvarumo priemones ir galimybės įgyvendinti nacionalines skaitmeninimo politikos priemones per skaitmeninius inovacijų centrus kaip naujus inovacijų ekosistemos dalyvius.

Lenkijos Mokslo ir švietimo ministerija bei Estijos Ekonomikos ir komunikacijų ministerija, atsakingos už ES Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plano inovacijų politiką (angl. Policy Area Coordinator for INNOVATION of the EU Strategy for the Baltic Sea Region’s Action Plan) išreiškė palaikymą ir nominavo InnoCAPE projektą Flagship iniciatyvai.

InnoCAPE yra Interreg Baltijos jūros regiono programos projektas, įgyvendinamas 2019-2021 m. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas yra projekto koordinatorius. 

Daugiau informacijos:

  

Plačiau
Techninių erdvių ir aukštojo mokslo bendradarbiavimo skatinimas (HEI MAKERS)

Techninių erdvių ir aukštojo mokslo bendradarbiavimo skatinimas (HEI MAKERS)

Užbaigtas

HEI MAKERS projektas siekia sustiprinti inovacijas ir kūrybingumą per aukštojo mokslo institucijų ir techninių erdvių bendradarbiavimą, vedantį į tarpdiscipliniškumą ir naujus mokymo metodus universitetuose, atvirų mokymosi šaltinių prieinamumą formaliame ir neformaliame ugdyme [...]

HEI MAKERS projektas siekia sustiprinti inovacijas ir kūrybingumą per aukštojo mokslo institucijų ir techninių erdvių bendradarbiavimą, vedantį į tarpdiscipliniškumą ir naujus mokymo metodus universitetuose, atvirų mokymosi šaltinių prieinamumą formaliame ir neformaliame ugdyme bei geresnius absolventų verslumo ir kūrybingumo įgūdžius. Vedamas šių tikslų, tarptautinis HEI MAKERS konsorciumas:

 • Skatina aukštojo mokslo institucijų, universitetų ir privačių techninių erdvių bei verslo bendradarbiavimą;
 • Ugdo technologinio verslumo ir techninio kūrybingumo kompetencijas;
 • Skatina inovatyvių ugdymo metodų taikymą;
 • Prisideda prie atvirais šaltiniai pagrįstų mokymosi galimybių didinimo;
 • Pripažįsta kompetencijas įgytas per aktyvų mokymąsi techninėse erdvėse pagal HEI MAKERS programą;
 • Išbando pasiūlytą bendradarbiavimo koncepciją siekdamas užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą;
 • Identifikuoja ir įtraukia naujus dalyvius, kurie prisijungs prie tolesnių HEI MAKERS iniciatyvų.

HEI MAKERS kviečia daugiau aukštojo mokslo institucijų inicijuoti bendradarbiavimą su techninėmis erdvėmis ir persvarstyti savo studijų programas, taikyti inovatyvius mokymo metodus bei atliepti XXI amžiaus iššūkius darbo rinkoje. Projekto rezultatai atvers naujas mokymosi galimybes per praktinį verslumo ir prototipų kūrimo įgūdžių taikymą, kuris skatina naujų prekių ar paslaugų komercializavimą, investuotojų pritraukimą, globalių startuolių ir atžalinių įmonių kūrimą bei ekonomikos augimą.

Pojekto partneriai: Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas (Lietuva) – projekto koordinatorius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto LinkMenų fabrikas (Lietuva), Techninių erdvių asociacija (Lietuva), Inventya Ltd (Jungtinė Karalystė), SC Ludor Engineering SRL (Rumunija), Bukarešto politechnikos universitetas (Rumunija), Rygos technikos universitetas (Latvija).

HEI MAKERS projektą (Nr. 2017-1-LT01-KA203-035231) iš dalies remia Erasmus+ Strateginių partnerysčių programa. Ši publikacija atspindi tik autorių nuomonę, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį joje esančios informacijos panaudojimą.

Plačiau
InoConnect

InoConnect

Užbaigtas

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas plečia tarptautinių partnerių tinklą įgyvendindamas InoConnect priemonės projektą „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms modernių verslumo įgūdžių formavimo technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose“ (Nr. [...]

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas plečia tarptautinių partnerių tinklą įgyvendindamas InoConnect priemonės projektą „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms modernių verslumo įgūdžių formavimo technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose“ (Nr. S-01.2.1-LVPA-T-844-01-0008). Projekto metu VšĮ „Saulėtekio slėnis“ darbuotojai lankysis kontaktų mugėse Švedijoje, Norvegijoje, Turkijoje, Italijoje, Japonijoje ir kt. Pristatydami Parką ir jo įmones ieškosime naudingų kontaktų ir inicijuosime Horizonto 2020 programos projektus tolesnei mokslo parko plėtrai.

Plačiau
Sumani gamyba naujose ES šalyse narėse

Sumani gamyba naujose ES šalyse narėse

Užbaigtas

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras (SSSIC) dalyvauja Horizonto 2020 iniciatyvoje „Sumani gamyba naujose ES šalyse narėse“, kurioje suteikiami mokymai ir mentorių pagalba vystant SSSIC. 2018 m. vasario 19-20 d. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko [...]

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras (SSSIC) dalyvauja Horizonto 2020 iniciatyvoje „Sumani gamyba naujose ES šalyse narėse“, kurioje suteikiami mokymai ir mentorių pagalba vystant SSSIC. 2018 m. vasario 19-20 d. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko atstovaidalyvavo pirmajame projekto partnerių susitikime Sofijoje, Bulgarijoje. Gerosios patirties pavyzdžiai iš Fraunhofer (Vokietija) and Innovalia (Ispanija) pademonstravo, jog skaitmeninių inovacijų centrai sukuria pridėtinę vertę verslui, padėdami įgyti konkurencinį pranašumą skaitmenizavimo sprendimų dėka.

Plačiau
Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)

Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)

Užbaigtas

2015 - 2016 m. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kartu Lietuvos universitetais bei mokslo ir technologijų parkais (tarp jų VšĮ „Saulėtekio slėnis“) įgyvendino INOVEKS projektą, kurio vertė 2 785 200 Eur. Projekto tikslas - didinti aukštos pridėtinės [...]

2015 - 2016 m. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kartu Lietuvos universitetais bei mokslo ir technologijų parkais (tarp jų VšĮ „Saulėtekio slėnis“) įgyvendino INOVEKS projektą, kurio vertė 2 785 200 Eur. Projekto tikslas - didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinant technologinių bei inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi.

Projekto metu atrinktos geriausios studentų, doktorantų, jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų idėjos ir jų pagrindu idėjų autorių komandos įsteigė smulkaus ir vidutinio subjektų statutą atitinkančius ekvivalentus. Taip pat vykdytos ekspertinės konsultacijos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams mokslinių tyrimų komercinimo, technologijų perdavimo, prototipų ir/ar maketų kūrimo klausimais.

Projekto metu buvo sukurta mokslo ir studijų institucijų (MSI) ir mokslo ir technologijų parkų (MTP) kartu veikimo sistema, skatinanti technologijų perdavimą tarp MSI, ugdančių verslumo gebėjimus ir padedančių generuoti verslias ir novatoriškas idėjas, bei MTP, užtikrinančių tolimesnį sukurtų idėjų, naujų verslų vystymą, augimą, įvedimą į rinką ir naujų inovatyvių technologinių įmonių inkubavimą.

Plačiau
Business assistant – encouragement of entrepreneurship employing the competences of technology parks and valleys 

Business assistant – encouragement of entrepreneurship employing the competences of technology parks and valleys 

Užbaigtas

In 2015 - 2016, the Public Enterprise Technopolis, together with its partners, including the Public Enterprise Saulėtekio slėnis (Sunrise Valley), implemented the project Business Assistant, the total value of which was EUR 292  thousand. The aim of this project was to provide innovation [...]

In 2015 - 2016, the Public Enterprise Technopolis, together with its partners, including the Public Enterprise Saulėtekio slėnis (Sunrise Valley), implemented the project Business Assistant, the total value of which was EUR 292  thousand. The aim of this project was to provide innovation support related consultancy services and thus facilitate business conditions of small and medium-sized business entities and persons intending to start their business. During the project implementation period, 5 information events focused on promotion of entrepreneurship in the process of establishing new small and medium-sized business entities, were held, and the consultancies on entrepreneurship skill development conducted, which allowed to develop the entrepreneurship skills and ensure propagation of innovation support services.  As many as 24 workplaces were created and retained and 20 new small and medium-sized business entities established within the scope of this project.

Plačiau
Verslo asistentas - verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių kompetencijas

Verslo asistentas - verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių kompetencijas

Užbaigtas

VšĮ „Technopolis“ kartu su partneriais - tame tarpe ir VšĮ „Saulėtekio slėnis” - 2015-2016 m. įgyvendino projektą „Verslo asistentas“, kurio vertė 292 tūkst. Eur. Projekto tikslas – teikti inovacijų paramos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas [...]

VšĮ „Technopolis“ kartu su partneriais - tame tarpe ir VšĮ „Saulėtekio slėnis” - 2015-2016 m. įgyvendino projektą „Verslo asistentas“, kurio vertė 292 tūkst. Eur. Projekto tikslas – teikti inovacijų paramos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą.

Projekto įgyvendinimo metu suorganizuoti 5 informaciniai renginiai, skirti verslumo skatinimui, kuriant naujus smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, vykdytos verslumo gebėjimus ugdančios konsultacijos, kurios leido ugdyti verslumo gebėjimus, užtikrinti inovacijų paramos paslaugų sklaidą. Projekto metu sukurtos ir išsaugotos 24 darbo vietos, įsteigta 20 naujų smulkaus ir vidutinio verslo subjektų.

Projekto partneriai: VšĮ „Saulėtekio slėnis“ Kauno PPA rūmai, VšĮ „Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras“, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, VšĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“, VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“, Asociacija „Slėnis Nemunas“.

Plačiau
Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui (InoSkaita)

Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui (InoSkaita)

Užbaigtas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kartu su Lietuvoje veikiančiais mokslo ir technologijų parkais - tame tarpe ir VšĮ „Saulėtekio slėnis” - 2012 - 2015 m. įgyvendino projektą „Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui“. Projekto veiklos buvo skirtos skatinti verslo [...]

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kartu su Lietuvoje veikiančiais mokslo ir technologijų parkais - tame tarpe ir VšĮ „Saulėtekio slėnis” - 2012 - 2015 m. įgyvendino projektą „Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui“. Projekto veiklos buvo skirtos skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, technologijų perdavimą, mokslo ir tyrimų rezultatų komercinimą, intelektinės nuosavybės apsaugą. Taip pat buvo siekiama suaktyvinti Lietuvos dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros (MTTP) ir inovacinės veiklos programose. Projekto veiklos prisidėjo prie aktyvesnio MTTP ir inovacijų veiklų plėtojimo jau veikiančiose įmonėse.

Projekto veiklos:

 • Technologijų perdavimo ir žinių komercializavimo skatinimas;
 • Bendrų verslo ir mokslo tarptautinių MTTP ir inovacinių projektų skaičiaus didinimas;
 • Konsultacijos intelektinės nuosavybės vadybos įmonėse klausimais;
 • Inovacijų ir MTTP plėtros skatinimas: renginių, mugių, tarptautinio inovacijų forumo organizavimas;
 • Inovacijų ir MTTP plėtros skatinimas.

Projekto metu teiktos nemokamos konsultacijos įvairiais verslui aktualiais klausimais. VšĮ „Saulėtekio slėnio“ darbuotojų ir partnerių asmeninė patirtis steigiant ir valdant verslus, platus kontaktų tinklas ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų padėjo startuoti 5 naujoms įmonėms ir leido daugiau nei 200 verslų pagelbėti sprendžiant problemas, atrandant naujų verslo plėtros galimybių.

Projekto partneriai: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“, VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“, VšĮ „KTU regioninis mokslo parkas“, VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“, VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“, VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“.

Plačiau
Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)

Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)

Užbaigtas

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ kartu su partneriais 2011 - 2014 m. įgyvendino TP-Uni projektą, kurio tikslas – parengti ir įgyvendinti mokymus, skirtus ugdyti technologijų perdavimo ir verslumo gebėjimus mokslininkams, tyrėjams ir kitiems technologijų perdavimo srityje dirbantiems [...]

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ kartu su partneriais 2011 - 2014 m. įgyvendino TP-Uni projektą, kurio tikslas – parengti ir įgyvendinti mokymus, skirtus ugdyti technologijų perdavimo ir verslumo gebėjimus mokslininkams, tyrėjams ir kitiems technologijų perdavimo srityje dirbantiems specialistams, įskaitant inovacijų paramos organizacijų darbuotojus. Mokymai buvo rengiami pasitelkiant užsienio mokslo institucijos - Brėmeno universiteto - patirtį technologijų perdavimo ir komercializavimo srityje, siekiant adaptuoti sukauptas žinias ir perimti gerąją patirtį.

Projekte dalyvavo aukštųjų mokyklų, mokslo centrų ir technologijų perdavimo srityje veikiantys viešųjų juridinių asmenų darbuotojai, kurie projekto eigoje įgijo technologijų perdavimo valdymo, intelektinės nuosavybės kūrimo ir valdymo, naujų produktų kūrimo metodų taikymo bei pagrindinių verslo valdymo principų kompetencijas.

Projekto metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje organizuotuose mokymuose 80 magistrantų ir doktorantų pristatė technologijų perdavimo ir komercializavimo atvejus, atliko technologijų komercializavimo modelių analizę, pateikė efektyvaus technologinių idėjų portfelio valdymo pavyzdžius bei įvertino studentų idėjų komercializavimo planus.

VšĮ ”Saulėtekis slėnis” kartu su partneriais iš Brėmeno universiteto taip pat įgyvendino 10 mėnesių trukusį mokymų ciklą, kuriuose dalyvavo virš 40 įvairiausių sričių mokslininkų ir tyrėjų iš Vilniaus Saulėtekio ir Santaros bei Klaipėdos Jūrinio slėnių plėtotojų - Vilniaus universiteto, VU Onkologijos instituto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Klaipėdos universiteto bei kitų aukštųjų mokyklų - Mykolo Riomerio universiteto ir Vilniaus kolegijos.

Projekto partneriai: Vilniaus universitetas, asociacija “Žinių ekonomikos forumas”, VšĮ “Visorių informacinių technologijų parkas”, VšĮ “Lietuvos inovacijų centras”, asociacija „Infobalt“, Klaipėdos universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, VU Onkologijos institutas, Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus kolegija, Brėmeno universitetas, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras ir VšĮ “Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas”.

Projektas buvo dalinai finansuojamas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas“ priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ lėšomis.

Plačiau
Saulėtekio verslumo mokykla „adVenture“

Saulėtekio verslumo mokykla „adVenture“

Užbaigtas

„AdVenture“ projekto, įgyvendinto 2011 - 2013 m., tikslas – skatinti naujų įmonių kūrimą Lietuvoje, stiprinant studentų verslumo gebėjimus.

Projekto metu pagal „Imperial College of London Business School“ metodologiją buvo apmokyti 15 mokymų programos vadovų ir [...]

„AdVenture“ projekto, įgyvendinto 2011 - 2013 m., tikslas – skatinti naujų įmonių kūrimą Lietuvoje, stiprinant studentų verslumo gebėjimus.

Projekto metu pagal „Imperial College of London Business School“ metodologiją buvo apmokyti 15 mokymų programos vadovų ir koordinatorių, verslumo įgūdžių apmokyta 140 dalyvių, įkurtos 3 naujos įmonės.

Projekto dalyviai buvo atrinkti iš biomedicinos, fizinių, technologijų, humanitarinių ir socialinių mokslų sričių. Tuo mokymai ir buvo ypatingi - formuojant mišrias komandas iš skirtingų sričių studentų bei dėstytojų bei panaudojant skirtingų disciplinų žinias, buvo sukuriami įvairiapusiški ir netradiciniai problemų sprendimai.

Projekto dalyviai susipažino su inovacijų valdymo ir veikimo, naujų verslų kūrimo, dizaino ir kūrybingumo principais. Komandos dalyvavo 6 savaičių praktiniuose mokymuose įmonėse, po kurių parengė savo verslo planus, sėmėsi patirties inovatyviose Danijos įmonėse ir dalyvavo verslo plano konkurse. Projekto dalyvių komandas konsultavo 12 mentorių iš sėkmingų ir gerai Lietuvoje žinomų įmonių.

Geriausios verslo idėjos buvo įgyvendintos įkuriant įmones arba parduodant idėjas įmonėms. Verslo planus analizavo ir vertino išorės vertintojų komisija, kurią sudarė partnerių darbuotojai, verslo įmonių atstovai, verslumą skatinančių organizacijų specialistai ir potencialūs investuotojai.

Projekto partneriai – Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija. Asocijuoti partneriai – Vilniaus kolegija bei Utenos kolegija. Dalyvavusios įmonės – UAB “Omnitel”, UAB „New Vision Baltija“, UAB „Alna Group“, UAB „Alna Intelligence“, UAB „Arginta“, „Respublikinis Energetikų rengimo centras“, UAB „BPO House“, „Siemens OY Lietuvos filialas“, UAB „Phoenix Contact“, UAB „Elgama Elektronika“, AB „Empower“.

Bendra projekto vertė beveik 64 tūks. Eur, projektą finansavo Europos Sąjungos socialinis fondas.

Plačiau
Saulėtekio universitetų vaidmens stiprinimas inovacijų paramos sistemoje (UnInova)

Saulėtekio universitetų vaidmens stiprinimas inovacijų paramos sistemoje (UnInova)

Užbaigtas

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ 2011 m. gruodį baigė įgyvendinti „UnInova“ projektą. Pagrindinis projekto tikslas – vystyti Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkų kompetencijas, plėtoti įvairių mokslo sričių ekspertų, profesionalių [...]

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ 2011 m. gruodį baigė įgyvendinti „UnInova“ projektą. Pagrindinis projekto tikslas – vystyti Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkų kompetencijas, plėtoti įvairių mokslo sričių ekspertų, profesionalių tarpininkų ir moderatorių (technologijų brokerių) tematinį ir partnerystės tinklą, prisidėsiantį prie sėkmingo technologijų perdavimo, užsakomųjų mokslinių tyrimų paklausos (tame tarpe - atviros prieigos laboratorijų paslaugų) kūrimo.

Projekto metu, pagal Danijos technologijos instituto ekspertų parengtą programą, buvo parengti 35 ekspertai, galintys teikti įvairiapusiškas kvalifikuotas konsultacijas technologijų perdavimo srityje.

Projektui įgyvendinti buvo skirta Europos Socialinio Fondo parama pagal „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų“ programos „Tyrėjų gebėjimo stiprinimo“ prioriteto „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimo“ priemonę.

Plačiau
Technologijų perdavimo centro 2-asis plėtros etapas (TPC2)

Technologijų perdavimo centro 2-asis plėtros etapas (TPC2)

Užbaigtas

„Technologijų perdavimo centras“ yra vienintelė Saulėtekio slėnio mokslo institucijų iniciatyva, siekianti sukurti efektyvią technologijų perdavimo sistemą iš mokslo institucijų Lietuvos verslo įmonėms.

Projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų Lietuvos verslo [...]

„Technologijų perdavimo centras“ yra vienintelė Saulėtekio slėnio mokslo institucijų iniciatyva, siekianti sukurti efektyvią technologijų perdavimo sistemą iš mokslo institucijų Lietuvos verslo įmonėms.

Projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų Lietuvos verslo įmonių inovatyvumui, konkurencingumui ir gebėjimui vystyti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos gerinimo. Pagrindinė projekto idėja – aktyvus technologijų perdavimas ir individualizuota parama besisteigiančioms ir veikiančioms inovatyvioms/aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų įmonėms.

Projekto metu (2009 - 2011 m.) buvo teikiamos neatlygintinos konsultacijos verslo plėtros, teisės, inovacijų vadybos, projektų valdymo klausimais, organizuojami pažintiniai vizitai į universitetų (VU, VGTU) padalinius, atliekančius mokslinius tyrimus bei inovacijų partnerystės, jaunimo verslumo ugdymo renginiai. Projekto metu taip pat sukurta Technologijų duomenų bazė, kurioje skelbiama informacija apie mokslininkus, siūlančius verslo įmonėms sukurtas technologijas, bei informacija apie verslo įmones, ieškančias partnerių mokslo institucijose.

Projektas įgyvendintas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Inogeb LT-1“.

Plačiau
Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose) (Inotinklas)

Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose) (Inotinklas)

Užbaigtas

Projektas “InoTinklas”, įgyvendintas 2009 - 2011 m., tai - vienintelė visų penkių Lietuvoje kuriamų „Slėnių“ mokslo ir technologijų parkus apjungianti iniciatyva, skirta sutelkti parkų potencialą sprendžiant verslo įmonių problemas, aktyvinant į verslo poreikius [...]

Projektas “InoTinklas”, įgyvendintas 2009 - 2011 m., tai - vienintelė visų penkių Lietuvoje kuriamų „Slėnių“ mokslo ir technologijų parkus apjungianti iniciatyva, skirta sutelkti parkų potencialą sprendžiant verslo įmonių problemas, aktyvinant į verslo poreikius orientuotus mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą (MTTP) bei kitomis priemonėmis plėtojant inovacijas „Slėnių“ arealuose.

„InoTinklo“ numatytos veiklos buvo orientuotos į „Slėniuose“ veikiančias bei juose besikuriančias įmones, siekiant:

 • didinti inovacijų paramos paslaugų paklausą;
 • skatinti inovacijų partnerystę;
 • užtikrinti inovacijų paramos paslaugų kompleksiškumą ir integralumą MTTP projektus plėtojančioms įmonėms.

Projektas įgyvendintas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Inogeb LT-1“.

Projektą įgyvendino Lietuvos inovacijų centras, VšĮ „Saulėtekio slėnis“, Kauno Technologijos universiteto regioninis mokslo parkas, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Visorių informacinių technologijų parkas ir Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas.

Plačiau
Ready for Equity! 2

Ready for Equity! 2

Užbaigtas

Ready for Equity! 2 (RfE!2) projekto įgyvendinimo metu (2008 – 2010 m.) buvo apmokyti verslo angelai, verslininkai bei verslo paramos organizacijos, vykdančios savo veiklą besiformuojančiose rizikos kapitalo rinkose. Projekto metu buvo padedama startup įmonėms pritraukti rizikos [...]

Ready for Equity! 2 (RfE!2) projekto įgyvendinimo metu (2008 – 2010 m.) buvo apmokyti verslo angelai, verslininkai bei verslo paramos organizacijos, vykdančios savo veiklą besiformuojančiose rizikos kapitalo rinkose. Projekto metu buvo padedama startup įmonėms pritraukti rizikos kapitalo investicijas, o partneriai iš šalių, kuriose rizikos kapitalo rinkos yra stipriai pažengusios (D. Britanija, Italija, Belgija, Vokietija), perdavė savo patirtį naujai besikuriantiems verslo angelų tinklams Lietuvoje, Lenkijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje, Ispanijoje. Taip pat buvo suorganizuota verslo angelų tinklų personalo ugdymo sesijos, parengti verslo angelams bei verslininkams skirti mokymų medžiagos ir metodikos komplektai, įkurta „Ready for Equity“ akademija, kuri apima veiklai rizikos kapitalo rinkoje būtinų kompetencijų ugdymo.

Projekto finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programa.

Plačiau
„Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko vystymo projektas” (pirmasis etapas)

„Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko vystymo projektas” (pirmasis etapas)

Užbaigtas

VšĮ „Saulėtekio slėnis“, įgyvendindama „Mokslo ir technologijų parko (MTP) vystymo projekto“ pirmąjį etapą pirmąjį etapą, 2008 m. rugsėjį užbaigė mokslo ir technologijų parko statybos ir įrengimo darbus. 6300 kv. m ploto užimantis mokslo ir technologijų parkas, [...]

VšĮ „Saulėtekio slėnis“, įgyvendindama „Mokslo ir technologijų parko (MTP) vystymo projekto“ pirmąjį etapą pirmąjį etapą, 2008 m. rugsėjį užbaigė mokslo ir technologijų parko statybos ir įrengimo darbus. 6300 kv. m ploto užimantis mokslo ir technologijų parkas, skirtas kurtis inovatyvioms technologinėms įmonėms. Parko 900 kv. m ploto skirta verslo inkubatoriui, kuriame patalpas lengvatinėmis sąlygomis gali nuomotis pradedantieji verslininkai.

Iš viso mokslo ir technologijų parko projekto vertė – per 8,10 mln. Eur. Jo įgyvendinimui 2006 m. gruodį skirta daugiau nei 3 mln. Eur Europos Sąjungos Struktūrinių fondų parama pagal Lietuvos 2004 – 2006 m. bendrojo programavimo dokumento 3.2 priemonę „Verslo aplinkos gerinimas“. Projektą beveik 2 mln. Eur taip pat finansavo Vilniaus miesto savivaldybė, dar beveik 3,5 mln. Eur paskolino Nord DNB bankas.

Plačiau
Technologijų perdavimo centras

Technologijų perdavimo centras

Užbaigtas

Pagrindinis projekto tikslas - sukurti nuolat veikiančią inovacijų paramos sistemą, skirtą mokslo ir verslo bendradarbiavimo tinklų ir inovacinės veiklos plėtojimui bei Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir susijusių Vilniaus mokslinių tyrimų institutų [...]

Pagrindinis projekto tikslas - sukurti nuolat veikiančią inovacijų paramos sistemą, skirtą mokslo ir verslo bendradarbiavimo tinklų ir inovacinės veiklos plėtojimui bei Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir susijusių Vilniaus mokslinių tyrimų institutų technologijų perdavimo Lietuvos verslo įmonėms skatinimui. Projekto tikslinės grupės apėmė Lietuvos aukštųjų technologijų įmones, veikiančias Informacinių technologijų, lazerinių technologijų, mechatronikos ir aplinkos apsaugos sektoriuose bei naujas inovatyvias įmones, veikiančias „Šiaurės miestelio technologijų parke“ ir „Visorių informacinių technologijų parke“.

Projekto metu buvo siekiama pagerinti tikslinių auditorijų gebėjimus diegti inovacijas, padidinti jų ir visuomenės informuotumą apie Vilniaus universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete, Vilniaus mokslinių tyrimų institutuose atliekamus mokslinius tyrimus ir galimybes pritaikyti šių tyrimų rezultatus praktikoje, sukurti minėtų mokslo institucijų technologijų perdavimo ir sklaidos sistemą, suteikti verslo įmonėms kokybiškų specializuotų konsultacijų klausimais, susijusiais su inovacijų diegimu.

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ projekto įgyvendinimui buvo skirta beveik 376 tūkst. mln. litų ES Struktūrinių fondų parama pagal Lietuvos 2004 – 2006 m. bendrojo programavimo dokumento 3.2 priemonę „Verslo aplinkos gerinimas“. Projekto pareiškėjas VšĮ „Saulėtekio slėnis“ projektą įgyvendino kartu su partneriais – Lietuvos pramoninkų konfederacija, VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“, VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“, VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“.

Plačiau
Saulėtekio verslumo mokykla

Saulėtekio verslumo mokykla

Užbaigtas

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ 2006 - 2008 m. kartu su partneriais (Vilniaus universitetu, Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, asociacijomis „Žinių ekonomikos forumas“ ir „Infobalt“) sėkmingai įgyvendino projektą [...]

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ 2006 - 2008 m. kartu su partneriais (Vilniaus universitetu, Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, asociacijomis „Žinių ekonomikos forumas“ ir „Infobalt“) sėkmingai įgyvendino projektą „Saulėtekio verslumo mokykla“, kuriam buvo skirta 327 tūkst. Eur parama (pagal Lietuvos 2004 – 2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“).

Projekto tikslas - sukurti praktinių mokymų ir konsultacijų struktūrą, skirtą ugdyti studentų, mokslininkų ir kitų programos dalyvių verslumo įgūdžius. Projekto metu buvo apmokyta daugiau nei 60 Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto magistrantų, doktorantų ir mokslininkų bei daugiau nei 50 inkubuojamų įmonių atstovų.

Verslumo mokyklos dalyviai išklausė paskaitas vadybos, teisės, finansų temomis, seminaruose „grynino“ savo verslo idėjas, konsultuojant profesionaliems tarptautinę patirtį turintiems dėstytojams, o programos pabaigoje konkuravo tarpusavyje dalyvaudami verslo simuliacijos žaidime ir pristatydami verslo planus. Mokyklos dalyviai mokymų metu įgytas žinias savarankiškai galėjo gilinti, naudodamiesi projekto įgyvendinimo metu sukaupta verslumo biblioteka, kurią sudaro beveik 500 leidinių.

Projektas Švietimo ir mokslo ministerijos buvo pripažintas kaip vienas iš 15 geriausių švietimo ir mokslo projektų.

Plačiau
BRIDGE

BRIDGE

Užbaigtas

2004 – 2005 m. VšĮ „Saulėtekio slėnis“ kartu su Tartu Biotechnology Park, Ekspla bei Vilniaus universitetu dalyvavo BRIDGE projekte, kurio tikslas - į esantį ES EUROPRACTICE iniciatyvos partnerių tinklą pakviesti įsijungti Lietuvos aukštųjų technologijų įmones ir mokslinių [...]

2004 – 2005 m. VšĮ „Saulėtekio slėnis“ kartu su Tartu Biotechnology Park, Ekspla bei Vilniaus universitetu dalyvavo BRIDGE projekte, kurio tikslas - į esantį ES EUROPRACTICE iniciatyvos partnerių tinklą pakviesti įsijungti Lietuvos aukštųjų technologijų įmones ir mokslinių tyrimų institutus. VšĮ „Saulėtekio slėnis“ buvo projekto partneris Lietuvoje, atsakingas už įmonių įtraukimą, seminarų organizavimą, produktų bei straipsnių apie naujas technologijas atranką ir pristatymą.

Plačiau
PHARE parama projektui „Sunrise Valley: breaking grouds“

PHARE parama projektui „Sunrise Valley: breaking grouds“

Užbaigtas

2004 - 2005 m. „Centre for strategy and evaluation studies“ (Didžioji Britanija) įgyvendino Europos Sąjungos Phare programos finansuojamą (195 tūkst. Eur) „Saulėtekio slėnio“ žinių ekonomikos branduolio plėtros strategijos ir verslo plano parengimo projektą. VšĮ [...]

2004 - 2005 m. „Centre for strategy and evaluation studies“ (Didžioji Britanija) įgyvendino Europos Sąjungos Phare programos finansuojamą (195 tūkst. Eur) „Saulėtekio slėnio“ žinių ekonomikos branduolio plėtros strategijos ir verslo plano parengimo projektą. VšĮ „Saulėtekio slėnis“ buvo projekto koordinatorius. Projekto rezultatai – žinių ekonomikos branduolio galimybių studija, projektiniai ir dizaino pasiūlymai, investicijų bei plėtros planas ir valdymo modelis.

Plačiau
SINO

SINO

Užbaigtas

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ 2003 – 2004 m. dalyvavo SINO (ang. Support to the innovation structure) projekte kaip verslo paramos/konsultacinė institucija. Projekto tikslas - didinti šalies įmonių konkurencingumą ir galimybes integruotis į Europos Sąjungą, skatinti inovacijas [...]

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ 2003 – 2004 m. dalyvavo SINO (ang. Support to the innovation structure) projekte kaip verslo paramos/konsultacinė institucija. Projekto tikslas - didinti šalies įmonių konkurencingumą ir galimybes integruotis į Europos Sąjungą, skatinti inovacijas Lietuvos verslo įmonėse. Projekto metu paruošta smulkaus ir vidutinio verslo įmonių mokymo programa, parengti 35 inovacijų srities ekspertai ir 10 inovacinių projektų Lietuvos įmonėse.

SINO projekto partneriai: Danijos vyriausybė, Danijos technologijos institutas, Lietuvos inovacijų centras, Žinių ekonomikos forumas, Šiaurės miestelio technologijų parkas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Kauno technologijos universitetas bei Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra

Plačiau