Konsultacinės inovacijų paramos paslaugos

icons-i1
Techninės ir technologinės paslaugos
 • MTEPI projektų valdymas
 • Idėjų, produktų koncepcijų vertinimas
 • Patentabilumo vertinimas ir naujumo paieškos
 • Inovacijų auditų paslaugos
 • Intelektinės nuosavybės valdymo teisinės konsultacijos ir t.t.
icons-i2
Technologinės partnerystės paslaugos
 • Technologijų brokerystė ir žvalgyba, partnerių paieška
 • Konsultacijos technologinių auditų klausimais
 • Technologinės partnerystės renginių organizavimas ir t.t.
icons-i3
Inovacijų vadybos paslaugos
 • Konsultacijos dėl inovacijų projektų paraiškų rengimo
 • Inovacijų strategijų, programų, projektų valdymo konsultacijos
 • Rinkos tyrimų, verslo plėtros, strateginio planavimo konsultacijos
 • Inovacijų auditų, inovacijų vadybos konsultacijos
 • Inovacijų populiarinimas ir t.t.
icons-i4
Inovacijų finansavimo prieigos paslaugos
 • Naudojimosi viešosiomis finansinėmis ir rizikos kapitalo priemonėmis konsultacijos
 • Projektų administravimo konsultacijos
 • Finansų planavimo ir valdymo konsultacijos
icons-i5
Komunikacijos ir verslumo mokymų paslaugos
 • Verslumo ugdymo programos, start-up, spin-off kūrimas, mentorystė
 • Mokslo ir technologijų parko įmonių, inovatyvaus verslo ir susijusių iniciatyvų informacijos sklaida
 • Inovacijų ir technologijų komunikacija
 • Renginių organizavimas
 • Jaunimo verslumo skatinimas ir iniciatyvos