Lietuvos švariųjų technologijų klasteris

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas – Lietuvos švariųjų technologijų klasterio iniciatorius ir koordinatorius. Klasteris vienija švariųjų technologijų srityje veikiančias įmones, mokslo ir studijų institucijas bei kitus subjektus, sujungiančius savo profesines žinias, įgūdžius, dalykinius ryšius, patirtį ir turtą, siekiant bendrų tikslų, susijusių su narių konkurencingumo didinimu bei Lietuvos kaip švariųjų technologijų valstybės įvaizdžio stiprinimu. Klasterio tikslas – narių ir viso sektoriaus konkurencingumo ir pridėtinės vertės didinimas, horizontali ir vertikali klasterio narių integracija, tarptautiškumo didinimas, aukštą pridėtinę vertę turinčių sprendimų švariųjų technologijų srityje paieška vykdant MTEP, kuriant bei diegiant inovacijas, vykdant kitas su tuo susijusias veiklas.

Daugiau informacijos: