Naujienos

2024-01-25
„Seeds of Bravery“ projekto pradžia 

Europos inovacijų tarybos strateginė parama Ukrainos deep-tech ekosistemai

 

2024 m. sausio 24 d. Varšuvoje įvyko projekto „Seeds of Bravery” (UASEEDs) atidarymas, kuriame buvo oficialiai paskelbti kvietimai teikti paraiškas penkioms programoms, skirtoms technologijų startuoliams ir MVĮ, kuriančioms inovatyvius sprendimus, paslaugas ir produktus.

 

2023 m. gruodžio 20 d. projekto konsorciumas, kurį sudaro technologijų, finansavimo ir ekosistemų kūrimo organizacijos, pradėjo 20 mln. eurų vertės projektą „Seeds of Bravery“. Iniciatyvą finansuoja Europos Inovacijų Taryba (European Innovation Council – EIC)  prie Europos Komisijos, siekdama remti Ukrainos technologijų ekosistemą. 

 

Daugiausia dėmesio skiriant deep-tech inovacijoms, 200-ams Ukrainos startuolių bus paskirstyta 12 mln. eurų. Papildomai prie dotacijų, „Seeds of Bravery“ siekia pritraukti papildomų investicijų, taip skatinant Ukrainos verslininkus patekti į tarptautines vertės grandines ir integruoti Ukrainos inovacijų ekosistemą į Europos rinką.

 

Renginyje dalyvavo „UASEEDs“ konsorciumo nariai, suinteresuotuosios šalys, inovatoriai ir politikos formuotojai iš Ukrainos ir Europos Sąjungos. Tarp svečių – Lenkijos Respublikos plėtros fondo ir regioninės politikos ministras bei Lenkijos Respublikos nacionalinio mokslinių tyrimų ir plėtros centro atstovė.

 

Kiekviena iš penkių programų yra skirta projektams, turintiems potencialo tapti svarbiais ekonominiais svertais Ukrainos atstatyme bei stiprinantiems Ukrainos startuolių dalyvavimą Europos inovacijų ekosistemoje. Tikimasi, kad šis projektas taip pat sudarys sąlygas Ukrainos technologijų startuoliams dalyvauti būsimuose EIC kvietimuose.

 

Paramos rūšys:

 

  1. Verslo ir inovacijų paslaugos: Dotacijos iki 10 000 eurų – daugiausia dėmesio skiriant verslo modeliams, planams ir augimo strategijoms tobulinti. Be finansinės paramos, startuoliai taip pat gali prisijungti prie investuotojų ir akceleratorių bendruomenių Ukrainoje ir ES, dalyvauti kontaktų mezgimo veiklose ir gauti nemokamus bilietus į tarptautines technologijų konferencijas.

 

  1. Inovatyvi antreprenerystė: Pagal šią programą skiriama iki 25 000 eurų paremti verslo tęstinumą ir moterų vadovaujamų įmonių steigimą. Paramos gavėjos taip pat galės dalyvauti įvairiose veiklose: ryšių mezgime su ES ir pasaulio technologijų bendruomenėmis, investuotojais ir akceleratorių tinklais, 2 savaičių trukmės nuotolinėje programoje „Market Fast Track“ ir specializuotose konsultacijose moterims antreprenerėms. 

 

  1. Deep Tech inkubatoriai: 25 000 eurų skiriama ankstyvosios stadijos startuoliams, užsiimantiems vartotojų ar paklausos analize, prototipo kūrimu ir MVP kūrimu. Be finansinės paramos, programa taip pat siūlo nefinansinę naudą, kuri apima bendravimą su plačia ES ir pasaulio technologijų bendruomene, dalyvavimą „Market Fast Track“ programoje, patekimą į specializuotą akseleratorių „Deep Tech Accelerator“, ir galimybę gauti investuotojų konsultacijas.

 

  1. Ukrainos atkūrimas: Siekiant sparčiai rekonstruoti Ukrainą pasibaigus karui, skiriama 25 000 eurų inovatyviems produktams ir paslaugoms. Programa skirta technologinėms MVĮ ir didesnėms (angl. – scale-up) įmonėms, kurių technologinės parengties lygis (TRL) yra 7 arba aukštesnis. Parama teikiama per kontaktų mezgimą, „Market Fast Track“ programą, „Digital and Deep Tech Booster“ (3 mėn. akseleravimo ir mentorystės programą), „Funding Lab“ (paraiškų rengimo stovyklas ir „pitch“ mokymus, siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą), „Finance Booster“ (4 savaičių pasirengimo investicijoms programą) ir prieigą prie plataus investuotojų ir akceleratorių tinklo. 

 

  1. Deep Tech verslų (scale-up) akseleravimas: Siūloma iki 50 000 eurų sėkmingai išbandytų prototipų vystymui ir rinkos auginimui įmonėms, kurių TRL yra 7 arba aukštesnis. Nefinansinės paslaugos apima galimybę gauti technologijų bilietus į bendradarbystės erdves ir aktualias konferencijas bei renginius visame pasaulyje, prieigą prie investuotojų ir akseleratorių, „Market and Legal Lab“ (teisinės paslaugos startuoliams žengiantiems į ES ar pasaulio rinkas), „Finance Booster“, „Funding Lab“, pažinčių su pasaulinėmis technologijų bendruomenėmis mezgimą ir įvairias specializuotas laboratorijas ir programas (kaip „Digital and Deep Tech Booster“ ir specializuotus mokymus moterims antreprenerėms).

 

Nefinansinė parama bus pritaikyta kiekvienam paramos gavėjui (teikiamų paslaugų apimtis bus nustatoma individualiai kiekvienam technologijų startuoliui ir MVĮ). Dotacijų gavėjai galės gauti iki 60 000 eurų visų rūšių „Seeds of Bravery“ paramos. Net jei paraiška negaus finansavimo, technologinės MVĮ vis tiek turės galimybę naudotis vertingais ištekliais. Pateikus aukštos kokybės paraišką, projektui gali būti suteiktas „meistriškumo ženklas“.

 

Išsamesnę informaciją ir paraiškų teikimo tvarką rasite paspaudę šią nuorodą: https://seedsofbravery.eu/

 

„Inovacijų plėtra yra vienas iš Ukrainos prioritetų ir kelias į trilijoninę ekonomiką. Europos Inovacijų Tarybos projektas „Seeds of Bravery“ atvers naujas plėtros ir integracijos į pasaulinę technologijų ekosistemą galimybes. Jau šiandien šimtai Ukrainos mokslininkų, startuolių ir verslininkų gali teikti paraiškas 5 iniciatyvos programoms gauti finansinę paramą ir įgyti geriausios europinės patirties. Mes tikime mūsų inovatorių gebėjimais įgyvendinti revoliucines idėjas. O Ukrainos startuolių fondas kartu su kitais „FundingBox“ koordinuojamo konsorciumo nariais padės jiems realizuoti savo potencialą.“ – Mykhailo Fedorov, Ukrainos vicepremjeras inovacijų, švietimo, mokslo ir technologijų plėtros klausimais – Ukrainos skaitmeninės transformacijos ministras.

 

„Paleidžiant visas penkias kertines programas, mūsų konsorciumas pasėja sėklą ateičiai, kai Ukrainos atsparumas lyderiaus atkuriant savo ekonomiką. Įgyvendindami šį projektą ne tik siūlome finansinę paramą, bet ir suteikiame platformą inovacijoms, bendradarbiavimui ir augimui. Šios visapusiškos paramos programos yra skirtos atskleisti visą Ukrainos verslininkų potencialą, padėti jiems įveikti iššūkius ir pasinaudoti Europos inovacijų ekosistemos galimybėmis.“ – Anna Dymowska, „FundingBox Accelerator“ generalinė direktorė, Varšuva, Lenkija.

 

Apie „Seeds of Bravery“:

 

Projekto „Seeds of Bravery“ pagrindinis tikslas – sukurti Europinį tinklą, kuris remtų Ukrainos technologijų novatorių veiklą Ukrainoje bei jų integraciją į Europos inovacijų ekosistemą. 

 

Projekto konsorciumą sudaro 17 partnerių ir 2 asocijuoti partneriai: Aalto universitetas, „Accelerace“, „CorkBIC“, „Da Vinci Labs“, „Cyber/nnov8“, Erasmus Centre for Entrepreneurship, EIT Health, „FundingBox Accelerator“, „Impact Hub Stockholm“, Ukrainos Nacionalinės mokslų akademijos Fizikos institutas ir Ukrainos EEN tinklas, „Luxinnovation“, „Plug and Play“, Sunrise Tech Park, „Techosystem“, Ukrainian Startup Fund, „Vacuum Deep Tech Acceleration“, YEP.

 

Projektas „Seeds of Bravery“ papildo vykdomas Europos mokslinių tyrimų erdvės Ukrainai (ERA4Ukraine), „Horizon4Ukraine“ ir EMTT Ukrainai iniciatyvas, taip pat specialią 25 mln. eurų stipendijų schemą pagal Marie Skłodowskos Curie Actions (MSCA), skirtą mokslininkams pabėgėliams iš Ukrainos. 

 

Atsakomybės apribojimas: finansuojama Europos Sąjungos pagal Europos inovacijų tarybos (EIC) programą. Išsakytos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) nuomonė ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos Komisijos požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei Europos Komisija negali būti už jas atsakingos. UASEEDs projektas finansuojamas iš bendrosios programos Horizon Europe“, pagal dotacijos sutartį Nr. 101104445.
Kitos naujienos
8244