Naujienos

2023-06-07
Įkurta „Cleantech for Baltics“ ekosistemai skirta koalicija, skatinanti tvarią regiono plėtrą

Gegužės 23 d. Estijos sostinėje Taline oficialiai įsteigta „Cleantech for Baltics“ ekosistemos koalicija, kuri žymi svarbų etapą siekiant nulinės taršos Baltijos jūros šalyse. Iniciatyvos „Cleantech for Baltics“ tikslas – paspartinti švariųjų technologijų diegimą ir skatinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimą. Sutelkdama išteklius, žinias ir patirtį, iniciatyva „Cleantech for Baltics“ siekia spręsti neatidėliotinus aplinkosaugos iššūkius, skatinti verslo galimybes, padedančias pereiti prie tvarios ateities.

Pagrindinis „Cleantech for Baltics“ ekosistemos koalicijos tikslas – kartu spręsti Baltijos šalių švariųjų technologijų iššūkius, didinti investavimo galimybes ir skatinti politikus priimti sprendimus, kad būtų sukurtos geriausios sąlygos Baltijos šalių švariųjų technologijų startuolių ir įmonių augimui.

„Ši bendradarbiavimo iniciatyva yra svarbus žingsnis siekiant plėtoti Baltijos šalių „Cleantech for Baltics“ ekosistemą. Tam subūrėme pagrindinius ekosistemos narius, kad skatintume inovacijas, motyvuotume partnerystę ir sukurtume ilgalaikį teigiamą poveikį mūsų regione“, – sako „Cleantech for Baltics“ vykdomasis direktorius Erki Ani.

Koalicija veikia kaip žinių ir galimybių dalijimosi platforma, kurioje vieni kitiems gali pranešti apie naujausius pokyčius švariųjų technologijų sektoriuje ir dalintis vertingomis įžvalgomis bei patirtimi. Koalicija „Cleantech for Baltics“ reguliariai teikia įžvalgas apie Baltijos šalių švariųjų technologijų sektorių ir politinę situaciją, naujausią informaciją ir analizę apie naujausias tendencijas, inovacijas ir švariųjų technologijų pramonės galimybes. Tuo pačiu daro įtaką vietos ir ES politikos formavimui bendradarbiaujant su „Cleantech for Europe“ ir kitomis regioninėmis švariųjų technologijų iniciatyvomis. Informuoti ir įsitraukę koalicijos nariai gali priimti pagrįstus sprendimus ir kurti teigiamus pokyčius savo srityse. Skatindama bendradarbiavimą ir keitimąsi žiniomis, koalicija stiprins bendras pastangas vardan tvaraus augimo.

Siekdama dar labiau paspartinti švariųjų technologijų diegimą, koalicija atlieka nuodugnius tyrimus įvairiose švariųjų technologijų sferose. Nagrinėdama sritis kaip: atsinaujinančioji energija, atliekų tvarkymas ir tvarus transportas, koalicija planuoja nustatyti geriausią praktiką ir naujus sprendimus iššūkiams spręsti. Nuodugnūs tyrimai leis koalicijai kurti tikslines strategijas ir iniciatyvas, atsižvelgiant į unikalius kiekvienos kategorijos ir šalies poreikius ir galimybes.

„Pasitelkę švariųjų technologijų inovacijų galią, galime iš esmės pakeisti pramonės šakas, sušvelninti klimato kaitą ir kurti pasaulį, kuriame tvarumas yra gerovės pagrindas“, – sakė Dr. Éric Dusseux, „Breakthrough Energy Ventures“ partneris. „Ši ekosistemos koalicija sustiprins Europos švariąsias technologijas ir taps dekarbonizacijos katalizatoriumi, kuris padės išsaugoti planetą ateities kartoms.“

Sėkmingai pradėjusi veikti ekosistemos „Cleantech for Baltics“ koalicija, subūrė žymių organizacijų ir asociacijų grupę, siekiančią paskatinti lenktynes link nulinės taršos ir skatinti švariųjų technologijų inovacijas Baltijos regione. Koalicija gali pasigirti įspūdinga patikimų narių sudėtimi: Latvijos privataus ir rizikos kapitalo asociacija, Estijos privataus ir rizikos kapitalo asociacija, Lietuvos privataus ir rizikos kapitalo asociacija, Latvijos verslo angelų tinklas, Estijos verslo angelų tinklas, Lietuvos verslo angelų tinklas, Latvijos startuolių asociacija „Startin.LV“, „Rockit Vilnius“, „Startup Estonia“, Estijos steigėjų draugija, Lietuvos atsakingo verslo asociacija, Latvijos investicijų ir plėtros agentūra, „Accelerate Estonia“, Lietuvos atsinaujinančių išteklių konfederacija, Lietuvos švariųjų technologijų klasteris, Estijos atsinaujinančios energijos asociacija ir „Hydrogen Alliance Latvia“.

„Cleantech for Baltics“ iniciatoriai – „Cleantech Estonia“, „Greentech Cluster Latvia“ ir Saulėtekio Tech Parkas, rėmėjai – „Breakthrough Energy“ – investicinių priemonių, filantropinių iniciatyvų, politikos ir propagavimo pastangų tinklas, kurį 2015 m. įkūrė Bill Gates, siekdamas paspartinti perėjimą prie švarios energijos ir padėti pasauliui iki 2050 m. pasiekti nulinį išmetamųjų teršalų kiekį. 

2021 m. pradėjusi veikti programa „Cleantech for Europe“ atstovauja švariąsias technologijas kuriančius, diegiančius ir į jas investuojančius novatorius visoje Europos Sąjungoje. Misija – paversti švariąsias technologijas strateginiu ES prioritetu, mažinant atotrūkį tarp švariųjų technologijų ir politikos lyderių. Iniciatyva suteikia politikos formuotojams žinių apie švariąsias technologijas ir kuria koalicijas, kad būtų galima nubrėžti naują kelią Europai..

Kitos naujienos
7749