Naujienos

2020-12-17
Pradėtas įgyvendinti „Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro“ projektas

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas subūrė Inovacijų grupę ir kartu su devyniomis skaitmenines inovacijas kuriančiomis organizacijomis 2020 m. gruodžio mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro veiklos ir paslaugų plėtra“. 

Įgyvendinant projektą, Vilniuje, Saulėtekio slėnyje, iškils iki 6500 kv. m dydžio Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras, kurio investicijoms skiriama apie 6 mln. eurų, dalį finansuojant Europos Sąjungos strūktūrinių fondų lėšomis. 

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centre veiks 14 įvairaus pobūdžio laboratorijų bei 11 tyrimų, prototipų gamybos, testavimo patalpų, kuriose bus įdiegta naujausia, beveik 2 mln. eurų vertės įranga. Centro paslaugomis naudosis skaitmeninius sprendimus kuriančios ir diegiančios įmonės, kurios veikia informacinių technologijų, lazerių ir nanotechnologijų, švariųjų technologijų, gyvybės mokslų ir biotechnologijų, elektroninių prietaisų ir mechatronikos, skaitmeninės statybos ir projektavimo technologijų srityse. 

Projekto metu bus siekiama įgyvendinti  šiuos tikslus:

• Supažindinti įmones su inovatyvių skaitmeninių sprendimų privalumais bei įgyvendinimo galimybėmis (finansinėmis ir techninėmis) bei skatinti jas investuoti į skaitmenines inovacijas; 

• Stiprinti turimas skaitmeninimo kompetencijas bei gerinti infrastruktūrą. Tai padės įmonėms gauti naujausią informaciją bei teikti profesionalią ekspertinę pagalbą kuriant skaitmenizavimo prototipus, koncepcijas, diegiant skaitmenizavimo sprendimus, procesų automatizaciją, vykdant MTEP ir inovacines veiklas; 

• Plėsti bendradarbystės ryšius, siekiant suteikti įmonėms galimybę plėsti klientų ratą ir paslaugų spektrą (technologinė žvalgyba ir brokerystė).

Vykdant Projektą bus teikiamos inovacijų konsultacinės ir inovacijų paramos paslaugos, vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos, apimančios mokslinius tyrimus, produktų/paslaugų prototipų ir/ar koncepcijų kūrimą, jų testavimą laboratorinėmis ir realiomis sąlygomis. 

Planuojama, jog Projekto metu Centro paslaugomis besinaudojančios įmonės sukurs per 450 naujų gaminių, paslaugų ar procesų prototipų.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondų lėšomis pagal priemonės „Skaitmeniniai inovacijų centrai“ kvietimą Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01. 

ES_logo_IVP

Kitos naujienos
5183