Naujienos

2020-11-27
Nominuotas Vilniaus mokslo ir verslo organizacijų tinklas – jo pagrindu kuriamas Europos skaitmeninių inovacijų centras

Šių metų lapkričio 20 dieną stipriausių Lietuvos mokslo ir verslo atstovų konsorciumas buvo nominuotas Europos komisijai kaip Europos skaitmeninių inovacijų centras (ESIC) Vilniaus regionui. ESIC, sutelkęs skaitmeninių technologijų kompetencijas ir infrastruktūrą, teiks skaitmenizacijos ir inovacijų paramos bei konsultacijų paslaugas mažoms ir vidutinėms įmonėms bei viešajam sektoriui.

Europos skaitmeninių inovacijų centras orientuosis į tris pagrindines technologinių sprendimų tiekimo sritis:

  • Informacinės ir ryšių technologijos,
  • Automatizacija ir robotika,
  • Skaitmeninių gamybos procesų technologijos (tokios kaip elektroninės sistemos ir komponentai).

Vilniaus regione, ypač pramonės įmonėse, stebimas tokių sprendimų poreikio augimas, tad centro partneriai užtikrins, kad jie būtų tinkamai atliepiami. Paslaugų spektras varijuos nuo profesionalios konsultacijos bei verslo skaitmenizacijos lygio vertinimo iki galutinio sprendimo įgyvendinimo ir diegimo į įmonės procesus.

Stiprus mokslo ir studijų institucijų pasirengimas

„Vilniaus Gedimino technikos universitetui (VILNIUS TECH) tai puiki proga didinti tiesioginio bendradarbiavimo galimybes su privačiuoju sektoriumi. Universitete sutelkta tiek technologinė infrastruktūra, tiek žmonių potencialas, kurie jau daug metų dirba su robotikos, informacinėmis, ryšių ir kitomis technologijomis. Mokslininkų komandos dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, tad tikrai turime ką pasiūlyti siekiantiems įgyvendinti skaitmenizacijos procesus“, – pažymi VILNIUS TECH mokslo ir inovacijų prorektorius dr. Antanas Čenys.

Vilniaus universiteto (VU) mokslo prorektorė dr. Edita Sužiedėlienė džiaugiasi, kad „šis centras ne tik rems Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmones skaitmenizacijos procesuose, bet taip pat ruoš tikslinių kompetencijų būsimus specialistus – taip Lietuva didins savo ekonominį potencialą bei efektyvumą. Mūsų turima technologinė infrastruktūra, aukštojo našumo kompiuteriai bei pasaulinio lygio mokslininkai jau dabar yra paklausūs privačiame sektoriuje, o kartu su centro partneriais prognozuojame šio poreikio augimą.“

Skaitmenizacija pandemijos akivaizdoje

Dabar skaitmenizacija yra kaip niekad aktuali – dauguma rinkos vertintojų įvardina tai kaip pagrindinį procesą, siekiant išlaikyti ekonominį augimą po pasaulinės pandemijos. Skaitmenizacija apima tiek verslo, gamybos procesų efektyvinimą, tiek darbuotojų kompetencijų ugdymą, prisitaikant prie kintančių rinkos poreikių. „Pandemijos metu pamatėme, kaip svarbu turėti galimybę organizuoti darbą nuotoliniu būdu ar užtikrinti klientams paslaugų bei produktų pasiekiamumą tiesiog naudojantis kompiuteriu ar mobiliuoju telefonu. Tai dar labiau mus skatina užsiimti tarpininko tarp viešojo ir privataus sektoriaus poziciją – siekiame, kad Lietuvos įmonės pasinaudotų visomis teikiamomis verslo paramos galimybėmis ir taptų regiono skaitmenizacijos lyderėmis“, – pasakoja Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko, koordinuojančio Skaitmeninių inovacijų centrą, vadovė dr. Laima Kaušpadienė.

ESIC partneriai yra sutelkę daugiametę tarptautinio bei nacionalinio bendradarbiavimo patirtį, kuri susijusi su kompetencijų ugdymu, eksperimentine plėtra, technologijų perdavimu ar kita inovatyvia veikla. Viename iš Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko koordinuojamų tarptautinių projektų atlikta lyginamoji analizė tarp Skandinavijos bei Baltijos šalių SIC parodė, kokie technologijų infrastruktūros bei kompetencijų skirtumai tarp šių dviejų regionų. „Skandinavijos šalys vis dar identifikuojamos kaip skaitmenizacijos lyderės, todėl ši analizė paskatino mus remtis gerąja praktika, telkti kompetencijas ir plėsti paslaugų spektrą“, – akcentuoja Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko direktorė Laima Kaušpadienė. Saulėtekio slėnio SIC iki metų pabaigos planuoja sėkmingai įdiegti virtualų skaitmeninės brandos įsivertinimo įrankį bei Baltijos jūros regiono šalių skaitmeninių kompetencijų žemėlapį – tai taip pat tarptautinio bendradarbiavimo su užsienio SIC rezultatai.

Auganti regiono rinka – skaitmenizacijos procesų rezultatas

Pasaulinės rinkos apžvalgininkai pastebi, kad Centrinės ir Rytų Europos, kuriai priskiriama ir Lietuva, ekonomika patyrė didelį augimą per pastaruosius 20 metų. 2019 metais šiame regione buvo fiksuojamas mažiausias nedarbo lygis, ženkliai išaugęs darbo produktyvumas ir šie skaičiai sparčiai vejasi fiksuojamus Vakarų Europoje. Skaitmenizacija identifikuojama kaip viena iš pagrindinių tokio augimo skatintojų bei planuojama, kad šis procesas ir toliau progresuos.

Aktyviai keletą metų veikiančio Robotikos skaitmeninių inovacijų centro, padedančio Lietuvos įmonėms skaitmenizuotis, vadovas Justinas Katkus pastebi, kad Lietuvos verslas jau supranta skaitmenizacijos naudą. „Lietuvoje stebime dviejų greičių ekonomiką. Viename vyrauja verslas, kurio procesai jau yra skaitmeniniai nuo pradžios iki pabaigos, žmonės dirba su naujausiomis priemonėmis, gali bet kuriuo metu sekti procesus, dirbti tiek vietoje, tiek nuotoliniu būdu, gali vertinti procesų efektyvumą. Tačiau turime ir kitą – verslus, kurie, deja, dar dirba su senosiomis, atgyvenusiomis technologijomis. Pastarajai verslo kategorijai mes ir turime padėti tapti konkurencingesniais, įveiklindami automatizacijos, procesų skaitmeninimo, robotizacijos ar kitus instrumentus. Jau yra aišku, kad skaitmenizacija visų pirma turi sudaryti sąlygas esamų darbo vietų ir verslo apimčių išlaikymui ir tokiu būdu padėti tiek Lietuvai, tiek Europai išlikti konkurencingoms.“

Vilniaus miesto administracijos patarėja skaitmenizacijos klausimais Eglė Radvilė džiaugiasi regiono skatmenizacijos ambicijomis: „Viena svarbiausių Vilniaus krypčių yra apjungti verslo, mokslo ir valstybinio sektoriaus skaitmeninį žinojimą ir juo dalintis. Skaitmeninės (angl. future readiness index) brandos suvienodinimas ir auginimas per informacines technologijas, AI, robotiką ir tarpusavio bendravimą yra Vilniaus siekis ir visų Vilniečių ateitis.“

Pandemija taip pat parodė, kad centrinės ir rytų Europos šalys dar neišnaudojo savo skaitmeninės ekonomikos potencialo limito. Pasikeitus rinkos aplinkai, atsirado beveik 12 mln. naujų interneto paslaugų vartotojų. Didžiausias naujų vartotojų augimas – tarp vyresnio amžiaus grupės žmonių. Tai matydami, privatūs verslai vis aktyviau ieško būdų prisitaikyti prie skaitmeninio amžiaus naujovių, didinti verslo procesų efektyvumą ir išnaudoti paramos atveriamas galimybes.

Europos skaitmeninių inovacijų centrą sudaro: VILNIUS TECH, Vilniaus universitetas, Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas, Lietuvos robotikos asociacija, Lietuvos biotechnologų asociacija, Visorių informacinių technologijų parkas, Vilniaus miesto savivaldybė, UAB BOD Lenses ir Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras. 9 šio centro partneriai veikia Vilniaus regione ir reprezentuoja skirtingas kompetencijas bei sritis: mokslo ir studijų institucijos, asociacijos, inovacijų paramos organizacijos, viešąjį sektorių atstovaujanti Vilniaus miesto savivaldybė. Visos šios organizacijos jau dabar vienija atskirus skaitmeninimo kompetencijų centrus, atstovauja jų interesus, koordinuoja bendras veiklas bei skatina tinklaveiką, o dabar apjungia savo jėgas, infrastruktūrą ir kompetencijas bendram siekiui – visapusiškos Lietuvos pramonės, smulkaus ir vidutinio bei viešojo sektoriaus skaitmeninės transformacijos.

Kitos naujienos
5123